Türk Tabipleri Birliği 61. (Olağanüstü) Kongresi yapıldı

61ncikongre

Türk Tabipleri Birliği 61. Olağanüstü Büyük Kongresi 10 Aralık 2011 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya ve Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan'ın Divan görevini üstlendiği Kongre, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun açış konuşmasıyla başladı. 10 Aralık'ın İnsan Hakları Günü olduğunu ve İnsan Hakları Derneği'nin 'İfade vermek değil, ifade etmek istiyorum' sloganını anımsatarak konuşmasına başlayan Bilaloğlu, 'Türkiye'de sağlık dahil olmak üzere tüm alanlardaki sorunları çözmek için herkesin kendini ifade edebileceği bir ortama ihtiyaç var' dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in yeni anayasanın hazırlanması ile ilgili olarak 21 bin sivil toplum örgütüne iki kez yazı gönderdiği yönündeki haberlerin basına yansıdığını belirten Bilaloğlu, şöyle konuştu:

'Doğrudur. TTB olarak bize de iki kez bu yazı ulaştı. TTB'nin yeni anayasa ile ilgili olarak görüşleri isteniyor. Açıkça soralım: Ne kadar samimi? Bu anayasa hazırlıkları ve görüş verme süreci ne kadar samimi? Kimin için elzem anayasa? Kime gerekiyor? Mevcut anayasaya bakıyoruz; 24 Ocak 1980 Anayasası. Türkiye'de yeni anayasayı hazırlayacak dinamiklerin, varolan bu 24 Ocak 1980 Anayasası'nı hazırlayan dinamiklerden farklı olması gerekiyor. Bu anayasaya bizlerin; adalet, eşitlik ve özgürlük isteyenlerin, çalışanların haklarının korunmasını isteyenlerin, her türlü etnik, cinsiyet ve inanç farklılıklarının eşit bir zeminde ifade edilebildiği bir ortam isteyenlerin ihtiyacı var. Biz daha dün Hopa duruşmasındaydık... 2 Kasım'da bizi bu kadar ilgilendiren bir KHK bize sorulmadan, milletvekillerine bile sorulmadan çıkarıldı. Ama anayasa konusunda 21 sivil toplum örgütüne görüşlerini sorduk deniyor. Bir karmaşıklık var. Bu karmaşıklığın içinde ipin ucunu bulmak ve ona asılmak gerekiyor.'

Bilaloğlu, tüm bu karmaşık ortamda, TTB'nin yıllardır çok yerinde, doğru ve birikimli bir hattı, çizgiyi yürüttüğünü ifade etti. Bilaloğlu, kongrenin gündeminin de, yine bu karmaşık ortamda sağlık hakkını savunmanın nasıl görünür kılınacağının, nasıl yürütüleceğinin belirlenmesi olduğunu söyledi. Bunun için 'bir adım öne çıkmanın' yeterli olduğunu belirten Bilaloğlu, 'TTB, tabip odalarıyla birlikte bunu geçmişte yapmıştır. Yine yapabilecek güçtedir' diye konuştu. Bilaloğlu sözlerini 'Gerçekten çok kötü olan sistemi değiştirme sorumluluğuyla hareket edeceğimizi düşünüyorum' diyerek tamamladı.

Bilaloğlu'nun konuşmasının ardından, oda aidatlarının belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucu, aidatlarla ilgili olarak şu kararlar alındı:

-          Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi, aidatların aşamalı olarak eşitlenmesine ilişkin olarak 60. Büyük Kongrede alınan kararın kaldırılmasına ilişkin önergenin reddiyle Merkez Konsey tarafından sunulan önergenin kabulüne; 2012 yılında üye aidatlarının yıllık 215 TL olarak belirlenmesine, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 7. maddesinin ikinci fıkrasına göre odaya üye olmak zorunda olmadığı halde üye olan tabipler için 2012 yılında üye aidatlarının yıllık 125 TL olarak belirlenmesine; aidatların 2013 yılında bütün üyeler için yıllık 215 TL olarak eşitlenmesine oyçokluğuyla karar verdi.

-          Türk Tabipleri Birliği 61. Büyük Kongresi, aile hekimi olarak görev yapan üyelerimizden alınması gereken 2012 yılı aidatının 125 TL olarak belirlenmesine oyçokluğuyla karar verdi.

Kongrenin öğleden sonraki oturumunda ise üyelik kampanyası ile Türkiye'nin sağlık ortamının ve önümüzdeki süreçte TTB ve tabip odaları olarak yürütülecek etkinliklerin değerlendirilmesine geçildi. Bu bağlamda, ilk eylem tarihi olarak 21 Aralık'ta yapılacak etkinlikler ele alındı.

Fotoğraflar için...