Sağlık kuruluşlarının hasar tespit çalışmalarına ilişkin veriler paylaşılsın

ttbVan depreminin üzerinden 44 gün geçmesine karşın, sağlık kuruluşlarının hasar tespit çalışmaları ile ilgili somut ve nesnel veriler hekimler ve sağlık çalışanlarıyla paylaşılmamıştır. Bölgede görev yapan hekimler ve sağlık çalışanlarının hasarlı binalara girme ve çalışma konusunda haklı kaygıları bulunmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ODTÜ Rektörlüğü"ne aşağıdaki yazıyı göndererek, deprem sonrasında sağlık kuruluşlarının binalarında yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin verilerin paylaşılmasını talep etti. 

 

02.12.2011

 

Konu: Van Depremi sonrasında sağlık kuruluşları binalarında yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin verilerin paylaşılması talebi hakkında.

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde Van/Erciş merkezli yaşanan depremlerde pek çok yapı gibi bölgede bulunan sağlık hizmeti sunulan yapılarda da hasarlar meydana gelmiştir.

Söz konusu yapıların kullanımının mümkün olup olmadığına ilişkin olarak çeşitli incelemeler yapıldığı gibi Başkanlığınız tarafından da inceleme yapıldığı/yaptırıldığı düşünülmektedir.

Biz de Türk Tabipleri Birliği olarak, bölgede yaptığımız incelemeler sonucunda gözlem ve saptamalarımızı raporlaştırarak kamuoyu ile paylaştık. Bu incelemeler sırasında tarafımızdan yerinde gözlendiği ve sıklıkla hekimlerimizin yaptığı başvurularla somut olarak bildiğimiz üzere, bölgede bulunan pek çok sağlık tesisinde önemli hasarlar mevcuttur. Buna karşın, edindiğimiz bilgilere göre, yerel otoriteler tarafından hasarlı olduğu belirtilen sağlık tesislerinde dahi hizmet sunulması hususunda meslektaşlarımız ve diğer sağlık personeli zorlanmaktadırlar.

Sağlam yapıların kullanılabilmesi ve riskli/hasarlı yapıların ise kullanılmamasının sağlanabilmesi; sağlık çalışanlarının bu açıdan rahatlatılabilmesi için durumun bilimsel verilerle ortaya konulması bir zorunluluk olarak görülmektedir. Sağlık hizmetlerinin ertelenemez niteliği ve bölgede sağlık hizmeti sunumunun yaşamsal niteliği dikkate alındığında anılan verilere erişimin ivediliği görülmektedir. 

Bu çerçevede, tarafınızdan yapılan inceleme sonucunda elde edilen verilerin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında, durumun ivediliği gözetilerek en kısa sürede Birliğimiz ile de paylaşılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık

TTB Merkez Konseyi

Genel Sekreteri