Edirne’de hekimlerle buluşma

edirne_hm

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Edirne'de hekimlerle buluştu. 29 Kasım Salı günü önce saat 12.30'da Edirne Devlet Hastanesi'nde, daha sonra saat 15.00'de Trakya Üniversitesi'nde gerçekleşen buluşmaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı.

 

Toplantılarda Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'yle ilgili birer sunum yaptı.

Sunumların ardından katılımcıların soru ve katkılarıyla devam eden toplantılara yaklaşık (toplam) yüz otuz hekim ve sağlık çalışanı katıldı.

Fotoğraflar için...