Çadır söküldü! Kabahatliyiz...

sb_cadir_1Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası’nın, bugün (04 Aralık 2011) Van deprem bölgesindeki depremzede vatandaşların ve sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek üzere geceyi bir nöbet düzen ile içinde geçirmek üzere Sağlık Bakanlığı önüne kurdukları çadır polis tarafından kaldırıldı.

Basın açıklamasının okunmasından sonra çadırın kaldırılmasını isteyen polis, başka bir gerekçe bulamayınca Kabahatler Kanunu"nun çevre kirliliğini düzenleyen maddesine dayanarak, yani çadırın çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle basın açıklamasından ve çadırın kurulmasından yaklaşık 4 saat süre sonra çadırı söktü. TTB ve ATO yöneticisi ve temsilcisi hekimler bu süre boyunca çadırın önünde nöbet tuttular.

Çadırın kaldırılmasının ardından, TTB ve ATO bir yazılı açıklama daha yaparak uygulamayı protesto etti.

İlgili fotoğraflar için...

 


04.12.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Kabahatliyiz…

Bugün “Bizler arkadaşlarımız soğukta, açıkta iken burada sıcak evlerimizde huzurlu olamayız. Bu çadırı onların en temel insani hakları olan barınma hakkı taleplerini görünür kılmak için buraya, Sağlık Bakanlığı’nın önüne kuruyoruz.” diyerek Sağlık Bakanlığı’nın önüne çadırımızı kurmuştuk. Kabahatler Kanunu’na aykırı davrandığımız gerekçesiyle çadırımız söküldü.

Evet kabahatliyiz, çünkü Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası olarak bölgedeki tüm depremzedelerin, insan üstü bir gayretle hizmet vermeyi sürdüren meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının kangrene dönmüş barınma sorununa dikkat çekmek için Sağlık Bakanlığı’nın önüne çadır kurduk.

Kabahatliyiz, çünkü insanca barınma koşulları talep ettik.

Kabahatliyiz, çünkü kral çıplak dedik.

Sağlık Bakanlığı’ndan bu kabul edilemez durumun bir an önce düzeltilmesini bir kez daha ve ısrarla talep ediyoruz. Kalıcı çözüm olmadığını bilmekle birlikte, ağır kış koşullarında geçici olarak da olsa daha iyi bir barınma sağlayacak olan ve bölgeye yönlendirildiği söylenen konteynırların bir an önce yeterli sayıda ve alt yapısı sağlanmış olarak kullanıma sokulmasını bekliyoruz.

Çadır söküldü, hala üşüyoruz…

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
ANKARA TABİP ODASI