Van’daki hekimler ve sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verin

sb_cadir

Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası, Van"da görev yapan ve depremin üzerinden 43 gün geçmesine karşın halen çadırlarda ya da arabalarda yaşayan hekimler ve sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla bugün (4 Aralık 2011) Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaptı ve bir nöbet düzeniyle geceyi geçirmek üzere bir çadır kurdu. 

 

Fotoğraflar için...

04.12.2011

 BASIN AÇIKLAMASI

 Van"daki Hekimler ve Sağlık Çalışanlarının Çığlığına Kulak Verin

Bugün Van depreminin 43. günü. Geceleri -10 dereceye ulaşan ağır kış koşullarında soğuk ve rutubet nedeniyle barınma en temel insani gereksinimlerin başında geliyor.

Ne yazık ki çok zorlu kış koşullarında bölgedeki herkes çok yetersiz ve kötü koşullarda barınmaktadır. Barınma koşulları tek başına hastalıklar için zemin oluşturmaktadır. Yetersiz barınma koşulları özellikle bebek ve yaşlılar açısından çok tehlikelidir. Bölgede solunum yolu enfeksiyonları artmıştır, zatürree, bronşit gibi hastalıklar çok yaygındır. Bu hastalıkların ölümcül seyretmemesi ve artmaması için korunaklı barınaklara şiddetle ve acilen gereksinim vardır. Bölge için korunaklı barınak çadırdan öte bir anlam taşımaktadır. Bölgede halka ve çalışanlara yönelik olarak psikososyal hizmetler yetersizdir. Sağlık çalışanları dahil tüm Van halkı deprem sonrası stres yaşamaktadır.

Halkın sağlık gereksiniminin karşılanması için sağlık çalışanları yaşamsal önem taşımaktadır. Ancak bu olumsuz koşullar sağlık çalışanları için de geçerlidir. Hekimler ve sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı da derme çatma çadırlarda barınmaktadırlar. Neredeyse tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının aileleri parçalanmıştır. Çocuklarını, yakınlarını güvenli yerlere taşıyan sağlık çalışanları ve hekimler bu zor koşullarda yaşam mücadelesi vermektedirler. Bunun yanı sıra koşulları benzer biçimde hiç de uygun olmayan birimlerde sağlık hizmeti verme çabası göstermektedirler. Bölgede depremden bu yana özveriyle, insanüstü bir gayretle sağlık hizmeti sunan tüm hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür borçluyuz. Sizlerle adları bizde saklı olan ve basın açıklaması yapmaları imza ile engellenen hekim ve sağlık çalışanlarının kendi koşullarına dair ifadelerinden birkaç örneği paylaşmak istiyoruz.

- 35 gündür derme çatma çadırda kalıyorum.

- 36 saattir uyumadan çalışıyorum.

- Kullanacak temiz tuvalet bulamıyorum; bu nedenle daha az yemek yiyor, daha az su içiyorum.

- 20 gündür banyo yapamıyorum.

- Çimento işçilerinin iş sonrası kullandığı banyoyu kullanmaya uzağa gidiyorum.

- Kaçsam kimse hesap sormaz, ama ben çalışıyorum ve çalışmak istiyorum.

- Hizmet sunduğumuz çadırlar sağlık hizmeti sunumu için uygun değil.

Arkadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi sağlık hizmeti verilmeye çalışılan birimlerin koşullarının ve olanaklarının çok yetersiz olduğunu ve deyim yerindeyse oldukça ilkel koşullarda hizmet sunmaya çalışıldığını ifade etmek gerekir. Erciş’te kurulan ve “Sahra Hastanesi” olarak adlandırılan birim aslında bir çadırlı poliklinik. Bir hastanede bulunması gereken temel iç donanım ve altyapıdan yoksun, yataklı tedavi hizmeti vermeyen bir birim. Van’da ise bu bile yok. Bölgedeki tüm tedavi hizmetleri ambulanslarla uzak yakın illere taşıma üzerine kurulmuş.

Birinci basamak sağlık kuruluşları olan Aile Sağlığı Merkezlerinin ise birçoğunun hasarlı olmaları nedeniyle henüz tam verimli biçimde hizmet verememektedir. Bu tablo 2011 yılının Türkiye’sine hiç yakışmamaktadır, deyim yerindeyse bu bir skandaldır.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en temel gereksinimlerinin; barınma, tuvalet ve yıkanma sorunlarının bile çözülmediği bir yerde halkın sorunlarının boyutunu tahmin etmek hiç zor değildir.

Arkadaşlarımızın beklemeye tahammüllerinin kalmadığını, tükendiklerini, her şeye rağmen hizmet vermeyi sürdürdüklerini biliyoruz. Bizler arkadaşlarımız soğukta, açıkta iken burada sıcak evlerimizde huzurlu olamayız. Bu çadırı onların en temel insani hakları olan barınma hakkı taleplerini görünür kılmak için buraya, Sağlık Bakanlığı’nın önüne kuruyoruz. Bizler şu an Ankara’da olsak da yüreğimiz onlarla. Sağlık Bakanlığı’ndan bu kabul edilemez durumun bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz. Kalıcı çözüm olmadığını bilmekle birlikte, ağır kış koşullarında geçici olarak da olsa daha iyi bir barınma sağlayacak olan konteynırların bir an önce yeterli sayıda ve alt yapısı sağlanmış olarak kullanıma sokulmasını bekliyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

ANKARA TABİP ODASI