Çanakkale’de hekimlerle buluşma

chm

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çanakkale’de hekimlerle buluştu.

26 Kasım Cumartesi günü yerel düzeyde bir ilk olan Çanakkale Hekim Meclisi toplantısında gerçekleşen buluşmaya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Dr. Azem Ülkü’nün yürüttüğü, açış konuşmasını Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Nihat Gülhan’ın yaptığı Çanakkale Hekim Meclisi toplantısı doksanın üzerinde hekim ve sağlık çalışanının yoğun ilgisi ve katkılarıyla üç saat boyunca devam etti.

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değerlendirildiği toplantıda Doç. Dr. Coşkun Bakar ve Dr. Osman Öztürk konuyla ilgili birer sunum yaptı.

Meclis toplantısına sağlık meslek örgütleri ve sendikaların başkan ve yöneticilerinin yanı sıra CHP Çanakkale Milletvekili Ali Sarıbaş da katılarak görüşlerini paylaştı.

Fotoğraflar için...