Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ’Sağlıkta Yıkıma Son Verin’ eylemi

22kasi21011Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Girişimi "Tıp Eğitiminde ve Sağlıkta Yıkıma Son Verin" talebi ile eylem yaptı. 

Öğle saatlerinde Akdeniz Üniversitesi A Blok önünde toplanan sağlık çalışanlarına tıp fakültesi öğrencileri de destek verdi. “Çok Ses Tek Yürek Bu Bilek Bükülmeyecek”, “Parasız Eğitim Parasız Sağlık”, “Hastaneler Halkındır Satılamaz”, “AKP Sağlığa Zararlıdır” sloganlarının atıldığı eylemde, basın açıklamasını Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Girişimi adına Prof. Dr. Nursel Şahin okudu.

"Sağlıkta Dönüşüm” adı altında yaşanan “yıkım”ın, 2011 yılında birbiri ardına gelen yasal düzenlemelerle artarak sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Nursel Şahin “Bu düzenlemelerin sonuçları, tıp eğitimi ve sağlıkta yıkımın boyutlarını göstermektedir” dedi.

“Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzman ve asistan hekimleri, öğrencileri ve sağlık çalışanları olarak; Performans sistemiyle hastaları “puan”a, hastaneleri “kar amaçlı işletmelere” dönüştüren,  hekim-hasta ilişkisini ticarileştiren, hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren, mesleki özerkliği ortadan kaldıran, sağlık çalışanlarına güvencesiz, kuralsız, sözleşmeli çalışma sistemini dayatan, öğretim üyelerinin sağlık hizmeti sunmalarını ve uygulamalı eğitim yapmalarını, tıp öğrencileri ve asistan hekimlerin eğitim almalarını engelleyen tüm düzenlemelerin iptal edilmesini talep ediyoruz” diyen Şahin, “Bu gidişe "dur" demek için "dalgaların gücü sürekliliğindedir" anlayışından hareketle bugünkü basın açıklamamızı, yeni bir eylemlilik sürecinin başlangıcı olarak görüyoruz” diye konuştu.

23 Kasım 2011 Çarşamba gününden itibaren her gün 12.30-13.00 saatleri arasında A Blok önünde buluşarak sağlıkta yıkım sürecinde tıp fakültelerinin durumu ile ilgili hastaları bilgilendirmeye yönelik el ilanlarını dağıtacaklarının altını çizen Şahin, “Tıp Eğitimi ve Sağlıkta Yıkıma Karşı 22 Kasım"da G(ö)REV"deyiz” diyerek bir günlük uyarı eylemini gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi’nin eylemi başta olmak üzere, yurdun değişik yerlerinde farklı eylemlerle ses veren tıp fakültelerine destek selamlarımızı gönderiyoruz" dedi.