Sağlık Bakanlığı Kriz Masası ile görüşme

ttbTTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk, bugün (18.11.2011) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı ve Sağlık Bakanlığı Kriz Masası sorumlularından Dr. Ertuğrul Eğin ile görüştü. Van bölgesinde yaşanan deprem sonrasında sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve sağlık çalışanlarının sorunlarıyla ilgili olarak gerçekleştirilen görüşmede, sağlık çalışanlarının talepleri ve TTB'nin çözüm önerileri dile getirildi.

Görüşmede Sağlık Bakanlığı'na iletilen konular şöyle: 

Sağlık Kurumları ile ilgili olarak:

 • Van merkezde daha önce sağlam olduğu bildirilen Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bir biçimde hizmet vermektedir.  Merkez üssü Edremit'e çok yakın olan 9 Kasım tarihindeki depremde bu hastanede de derin çatlaklar oluşmuştur. Devam eden artçılar ve olası depremler nedeniyle hastane içerisinde hizmet verilmesi huzursuzluk yaratmaktadır. Van bölgesindeki tüm sağlık kurumlarının depreme dayanıklılık yönünden değerlendirmesi yapılmalı ve bu değerlendirmeler sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Sağlık çalışanları hasarlı binalarda hizmet vermeye zorlanmamalıdır. Gereken birimlerde hızla sahra hastaneleri kurulmalıdır.

Sağlık Çalışanları ile ilgili olarak:

 • Afetler, afetten etkilenenlerle yönetilmez, yönetilemez. Başta acil servisteki sağlık çalışanları olmak üzere halen depremi bizzat yaşayan sağlık çalışanlarıyla hizmet yürütülmektedir. Depremzede olan sağlık çalışanlarına, uygun şekilde düzenlenmiş, iklimlendirilmiş, dinlenme ve sosyal alanları da içeren korunaklı barınma olanakları sağlanana dek izin verilmelidir.
 • Yaşanan deprem nedeniyle travmatize olmuş ve maddi ve manevi zarar görmüş olan sağlık çalışanlarının bu durumları görmezden gelinerek aynı yerde hizmet sunmaya zorlanmaları insani değildir. Oysa Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliğini düzenleyen 21. maddesinde  doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemlerinin herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabileceği; deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama taleplerinin de, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde değerlendirileceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekirken, uygulanmasının önünde engel oluşturan tutum ve davranışlar kabul edilemez.
 • Depremzede sağlık çalışanlarının bölgede görev yapma süreleri uygun çalışma ve bölge dışında dinlenme sürelerini sağlayacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Kuşkusuz deprem bölgesinde başta sağlık alanında olmak üzere tüm kamusal hizmetlerin kısa, orta ve uzun vadede planlanması ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Ancak bu hizmet sunumunda gönüllülük esas olmalıdır. Zorlayıcı değil, gönüllülük temelinde verilen hizmetler, sunulan hizmetin niteliğini ve verimliliğini arttırması bakımından büyük önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı bölgede gönüllü olarak görev almayı sağlamaya yönelik teşvik edici düzenlemeleri yapmalıdır.
 • Depremzede sağlık çalışanları da çadırlarda barınmaktadır. Bölgede yaşayan tüm insanlara en azından prefabrik evlerde barınma olanağı en kısa sürede sağlanmalıdır. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına da prefabrik konutlarda barınma olanağı sağlanmalıdır.
 • Depremzede çalışanların akut stres ve post travmatik stres bozukluğu yönlerinden destek almaları sağlanmalıdır. TTB, Türkiye Psikiyatri Derneği ile birlikte bu konudaki çalışmalarını başlatmıştır ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine hazırdır. Çalışanlar için özel bir organizasyon yapılarak travma ile ilgili destek programlarına katılmaları kolaylaştırılmalıdır.
 • Depremzede sağlık çalışanlarının deprem nedeniyle yaşadıkları maddi kayıpların karşılanmasına yönelik olarak; konut kredilerinin ödemelerine ilişkin düzenlemeler vb olanaklar sağlanmalıdır.
 • Performans ödemeleri olağan dönemlerde de eşitlikçi ve güvenceli bir temel ücret sağlamazken, deprem sonrasından geliri azalan hastanelerde çalışan hekimler açısından daha da belirsiz ve güvencesiz bir tablo oluşturmuştur. Öte yandan hekimlerin yaşadıkları maddi kayıplar nedeniyle sabit, güvenceli ve yeterli bir gelir düzeyinin sürdürülmesi daha da yaşamsal olmuştur. Bu nedenle depremzede hekimlere ödenecek ücretlerin bölge hastanelerinin gelirlerinden bağımsız olarak güvenceli kılınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Van'da ve depremden etkilenen çevre il ve ilçelerde, ağır kış şartları, halen bakım gerektiren yaralı sayısının fazlalığı ve sağlık göstergeleri açısından zaten dezavantajlı bir bölge olduğu dikkate alınarak, sağlık hizmetleri gereksinimlere göre planlanmalıdır. İnsan gücünün belirlenmesi ve görevlendirmeler bu gereksinimler çerçevesinde yapılmalıdır.
 • Van'da hekim görevlendirmesi ile ilgili olarak TTB, Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine hazırdır. Kendisine başvuran gönüllü hekimlerin listesini deprem sonrası ilk hafta içinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşmıştır.
 • Van'da çalışmakta olan ve izleyen dönemlerde çalışacak olan sağlık çalışanları için uygun çalışma ve yaşama şartları sağlanmalıdır. Geçici görevle gelen sağlık çalışanlarının barınma koşulları ağır kış koşullarından iyi korunacak ve iyi iklimlendirilmiş şekilde, dinlenme ve sosyal alanları da düşünülerek düzenlenmelidir.
 • Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ailelerine destek sunulmalıdır.