Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyor!

ttbTürkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 19 Kasım 2011 Cumartesi günü saat 15.30"da Ankara"da toplanıyor. AKP Hükümeti"nin 2 Kasım 2011 gece yarısında TBMM"den kaçırarak çıkardığı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK"nin oylanacağı Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi, tüm sağlıkçıların katılımına açıktır. 

17 Kasım 2011

Basın Duyurusu

Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi toplanıyor!

Bilindiği gibi, AKP Hükümeti’nin kendi milletvekilleri de dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden kaçırarak çıkardığı, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” 2 Kasım 2011 gece yarısı Resmi Gazete’nin  mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Kararname özde, kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi ve kamu sağlık kurumlarının birer ticarethaneye dönmesini hedeflediğinden, yalnızca sağlık çalışanlarına değil, bütün toplumu etkileyeceği açıktır.

Bu nedenle Kararname, 12 Kasım 2011 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi çağrısı ile Ankara’da toplanan Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’nde değerlendirildi ve oybirliğiyle reddedilerek yok hükmünde olduğuna karar verildi.

Söz konusu Kararname 18-20 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında düzenlenecek olan Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi’nde de 19 Kasım 2011 Cumartesi günü saat 15:30’da, sağlık çalışanlarının geniş katılımıyla birlikte, Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi’nde tekrar değerlendirilecek ve katılımcıların oylarına sunulacaktır.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ