Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu beraat etti

scmMardin’in Midyat ilçesinde hekimlik yapan ve “hekimlerin tutuklu ve hükümlüleri muayenelerinde hasta ve hekimin yalnız kalmasını önleyen” Üçlü Protokol nedeniyle yargılanan Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu, davanın Mardin"in Midyat ilçesinde bugün (2 Kasım 2011) gerçekleştirilen ikinci duruşmasında beraat etti.

Hatırlanacağı gibi; rahatsızlığı sebebiyle Midyat Devlet hastanesine sevk edilen bir hükümlünün muayene edilebilmesi için gerekli ortamın sağlanması yönünde çaba gösteren Dr. Sadık Çayan Malamahmutoğlu, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında düzenlenen “Üçlü Protokol” hükmü gerekçe gösterilerek muayene odasından çıkmayan ve bu sebeple hastanın muayenesinin gerçekleşmesini engelleyen jandarma tarafından tutulan bir tutanak üzerine “görevi kötüye kullanmak” suçlamasıyla yargılanmıştır.

Hastanedeki muayene odasında güvenlik sorunu yoktur. Güvenlik görevlilerinin muayene odasından çıkmamalarının tek gerekçesi hükümlünün mahkum olduğu suçun niteliğidir. Hastanın muayene edilebileceği ortamın sağlanamamış olması karşısında Dr. Mulamahmutoğlu hastayı muayene edememiş; hasta cezaevine dönmüştür. Hekimin tutumu hastanın korunmasına yöneliktir ve hastanın da bu durum karşısında bir şikayeti olmamıştır.

Dr. Mulamahmutoğlu hakkında açılan davada Üçlü Protokol’e üstün değer atfedilerek jandarmanın odada bulunmasının gerekli olduğu ve hekimin, karşısına gelen hastaya ne surette olursa olsun tıbbi müdahalede bulunması gerektiği değerlendirmesinde bulunulmuştur.

İlk duruşması Temmuz ayında yapılan davada hekimin evrensel ve ulusal yasalarla etik ilkelere uygun davrandığı, ülkemizdeki mahkemelerin yanı sıra AİHM kararlarında da hasta mahremiyetinin sağlanmasının gerekli olduğunun belirtildiği vurgulanarak beraat kararı verilmesi talep edilmiştir. Tutanak altında imzası olanların ve hasta mahkumun ifadesinin alınması için duruşma 2 Kasım 2011 tarihine ertelenmiştir.

Bugün yapılan duruşmada, tanıklardan sadece infaz koruma memuru gelerek ifade vermiştir. Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu vekili Av.Mustafa Güler, dosyada bulunan kanıtlarla ortada bir suç olmadığının anlaşıldığını, idarenin de bu arada üçlü protokolü değiştirdiğini belirterek diğer tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesiyle beraat kararı verilmesini talep etmiştir.

Tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesine karar veren Mahkeme, ortada Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu tarafından işlenmiş bir suç olmadığı gerekçesiyle beraat kararı vermiştir.

Duruşmada TTB Merkez Konseyi üyesi Hüseyin Demirdizen ile KESK Başkanı Lami Özgen ile çok sayıda tabip odası ve SES yöneticisi de Dr. Sadık Çayan Mulamahmutoğlu’na destek olmak için duruşmaya katılmıştır.