Kadın Doktor Kaymakam Dövmüş!

TTB Merkez Konseyi tarafından 11 Ekim 2011 günü yapılan "Kadın Doktor Kaymakam Dövmüş!" başlıklı basın açıklaması