Yaşam Hakkını Ortadan Kaldıran Vahşet Örneği: 5 Tutuklunun Yanarak Can Vermesi

ttbVan"dan 1642 kilometre uzaklıktaki İstanbul"a, sürmekte olan davalarda bilgilerine başvurulacak tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi aracında 16 Eylül Cuma günü çıkan yangında ikisi tutuklu, üçü hükümlü 5 kişi diri diri yanarak can verdi. Bu acı olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

20 Eylül 2011

BASIN AÇIKLAMASI

YAŞAM HAKKINI ORTADAN KALDIRAN VAHŞET ÖRNEĞİ:

5 Tutuklunun yanarak can vermesi

Van"dan 1642 kilometre uzaklıktaki İstanbul"a, sürmekte olan davalarda bilgilerine başvurulacak tutuklu ve hükümlüleri taşıyan cezaevi aracında 16 Eylül Cuma günü çıkan yangında ikisi tutuklu, üçü hükümlü 5 kişi diri diri yanarak can verdi. Bu acı olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Bu olayın bütün yönleriyle değerlendirilerek en üst düzeyde sorumlularının ortaya çıkarılacağı beklentimizin karşılanmayacağı yönündeki kaygılarımız olaydan bu yana geçen üç gün içerisinde giderek artmaktadır.

Ring olarak bilinen bu araçların, fiziki olarak şehir içinde bile nakil için elverişli olmadığı dile getirilirken, Van’dan İstanbul’a sevk için başka seçenekler söz konusuyken bu yolun seçilmesi tutuklulara yönelik gayri insani bir tutumdur. İlgili kuruluşların yaptıkları incelemelerde Türkiye cezaevlerinde, hastane ve mahkemelere gidişlerde, sevklerde ring araçlarında yaşanan kötü muamele, kimi zaman yaşatılan şiddet, havasız kalma, kelepçe takılması, uzun yolculuklarda bile bu kelepçelerin çıkarılmamasının olağan bir hal aldığı, tutuklu ve hükümlülerin bu insanlık dışı muamelelere maruz kalmamak için sağlık sorunları olsa da başta hastanelere gitmek istememe olmak üzere kimi haklarından vazgeçtikleri belirtilmektedir.

Beş tutuklu ve hükümlünün yaşamının feci şekilde son bulması ile sonuçlanan bu olay bir kez daha Türkiye cezaevlerinde yaşanan başta yaşam hakkı olmak üzere hak ihlallerini gündeme getirmiştir. Adalet Bakanlığı"na olayı tüm açıklığı ve sorumlularıyla birlikte ortaya çıkarmaya, sorumluluğunu yerine getirmeye ve cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine son verme çağrısında bulunuyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ