TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Seçici Kurulu belirlendi

nfisekTürk Tabipleri Birliği tarafından 1991 yılından bu yana Türkiye’de halk sağlığı disiplininin gelişiminde önemli bir yeri olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verilmekte olan “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü”nün Seçici Kurulu belirlendi.

Yönerge esaslarına göre belirlenen ve yönerge değişiklik çalışmaları nedeniyle bu yıl Temmuz ayında ilan edilen Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

  • Prof. Dr. Remzi Aygün (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)
  • Prof. Dr. Meltem Çöl (Öğretim Üyesi, TTB)
  • Uzm. Dr. Binali Çatak (TTB Halk Sağlığı Kolu)
  • Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak (TTB Halk Sağlığı Kolu)
  • Dr. Arif Müezzinoğlu (TTB İşçi Sağlığı Kolu)
  • Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış (Öğretim Üyesi, TTB)
  • Doç. Dr. Mehmet Zencir (TTB Merkez Konseyi)

Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Yönergesi esaslarına göre verilen ödül, aday gösterilenlerin jüri tarafından değerlendirilmesiyle veriliyor. Aday önerileri ve başvurular Ağustos ayı sonuna kadar sürecek.

Yönerge için...