TTB ODSH Kolu Hatay Raporu...

ttbTürk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu (ODSH), Suriye"de yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye"ye sığınan Suriyeliler"in ve çadırkentlerde barındırıldıkları bölgenin olağanüstü durumuna ilişkin olarak bir dizi faaliyet yürütüyor. Başta Hatay Tabip Odası olmak üzere ilgili odalarla iletişime geçerek yürütülen değerlendirmeler ve faaliyetler bir rapor haline getirildi.

TTB ODSH Kolu Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Ali Osman Karababa ve Dr. Cavit Işık Yavuz tarafından hazırlanan rapora ulaşmak için...