Onur'umuzu savunuyoruz

onurumuz_ankaraProf. Dr. Onur Hamzaoğlu"na destek amacıyla başlatılan "ONUR"UMUZU SAVUNUYORUZ" kampanyası çerçevesinde 26 Mayıs 2011 tarihinde Ankara Tabip Odası’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

TTB Merkez Konseyi, Ankara Tabip Odası, SES Ankara Şube, Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Hacettepe Öğretim Üyeleri Derneği (HÖDER), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), KESK Ankara Şubeler Platformu, Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED), Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Türkiye Biyoetik Derneği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Üniversite Konseyleri Derneği ve Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği’nin imzasının bulunduğu basın açıklaması metnini tüm destekleyen kurumlar adına Ankara Tabip Odası Başkanı Bayazıt İlhan okudu. İlhan, bir bilim insanının toplum sağlığını gözeterek üzerine düşen görevi yerine getirmesine karşılık açılan soruşturmayı protesto ettiklerini belirtti.

Bilime aykırı işbirliği
Basın toplantısında konuşan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu YÖK’e şikayet ederek hakkında soruşturma açılmasına sebep olan Prof. Dr. Murat Tuncer’in Kocaeli Dilovası bölgesinde yaptığı bir araştırmasının Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye’de Kanser Kontrolü adlı bir kitapta yer aldığı bilgisini verdi.

Tanık, Tuncer’in bu kitapta bölgede ciddi çevre ve sağlık problemleri yaşandığını ifade ettiğine ve bu bölgedeki çevre sorunlarına el atılması gerektiği yönünde bir tespit yaptığına dikkat çekti. “Ne oldu da Murat Tuncer’in Onur Hamzaoğlu’nun verilerinin varlığını gizleme yönünde çabası oldu” diye soran Tanık, tırnak içinde tanımladığı kimi “bilim insanları”nın yönetsel baskılarla hükümetle işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Hamzaoğlu’nun tam da Tuncer’in yaptığı tespit yönünde Dilovası’ndaki çevre sorunlarını irdelediğini vurgulayan Tanık, “Murat Tuncer nereden yetki alarak halkın sağlığına ve kamu yararına aykırı bir biçimde bu gerçeklerin gizlenmesi ile ilgili şikayet mektubunu hangi hadle yazıyor” dedi.

Tanık, Sağlık Bakanlığı’nın adeta telaşa kapılarak bölgeye dönük karşı bir araştırma yapma çabası içine girdiğini ve gerçekleştirilecek “Kocaeli Bölgesi Çevre Kirliliğinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” konulu projede TTB’den bir personelin de yer alması için Sağlık Bakanlığı’nın bir talepte bulunduğu bilgisini de verdi. Bu projede yer alması için Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nu önerdiklerini söyleyen Tanık, Hamzaoğlu’nu önermeleri üzerine Sağlık Bakanlığı’nın personel isteğini iptal ettiğini duyurdu.

Akademik özerklik baskı altında
Basın toplantısında konuşan Türkiye Biyoetik Derneği’nden Doç. Dr. Murat Civaner ise bilimsel çalışmalara ancak bilimsel yanıtlar verilebileceğine dikkat çekerek bu soruşturmanın kabul edilemez olduğunu, bu tarz soruşturmaların akademik özerklik üzerinde baskı yarattığını vurguladı. Hamzaoğlu’nun araştırma konusunun bile kamuoyunu bilgilendirmesi vesilesiyle etik olduğunu söyleyen Civaner şöyle konuştu:

“Araştırmanın illa da bitmesini beklemek gerekmez. Çünkü bilimsel yöntemlerin kullanıldığı bir araştırmanın kamuoyu ile paylaşılması çok önemli bir sorumluluktur. Akademik özerklik üzerinde siyasi mekanizmaların ve sermaye çevrelerinin baskısı anlamına gelen bu soruşturma kabul edilemez.”

Giordano Bruno benzetmesi
Üniversite Konseyleri Derneği adına konuşan Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu ise Onur Hamzaoğlu’nun durumunu Giordano Bruno"nun engizisyon mahkemesinde yakılarak öldürülmesine benzeterek, sermayenin bilimsel verilerin insan yararına kullanılmasına tahammül edemediğini söyledi. Hamzaoğlu’nun cezalandırılmasının tüm üniversitelerin cezalandırılması anlamına geleceğini kaydeden Abacıoğlu, soruşturmanın Türkiye üniversiteleri açısından acı izler bırakacağını söyledi.

Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği adına konuşan Dr. Derman Boztok da konuşmasında asıl halkın sağlığını bozan çevrelerin mahkemeye çıkarılması gerektiğini dile getirerek, toplumun sağlığını bozan kişilerden davacı olduklarını ifade etti.

Basın toplantısında, “Onur"umuzu Savunuyoruz” kampanyası yürütmesinde yer alan Dr. Harun Balcıoğlu da kampanya hakkında bilgi verdi ve bugüne kadar 8 binin üzerinde imza topladıklarını belirtti. Balcıoğlu, “Bilim insanlarının neyi nasıl araştırması gerektiğine dönük bir baskılamanın adı ancak faşizm olabilir” diye konuştu.

İzmir basın açıklaması için...

İlgili haberler ve önceki açıklamalar için...

BASIN AÇIKLAMASI

26 Mayıs 2011

Onur’umuzu Savunuyoruz
Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Soruşturuluyor

Yargılanmak ve Susturulmak İsteniyor

 

Bir bilim insanı, Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu soruşturuluyor.

Ne için? İnsan, hekim ve akademisyen olarak topluma karşı temel görevini yerine getirdiği için…

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu uzun yıllardır Kocaeli bölgesinde yaşanan ciddi çevre ve sağlık sorunları ile uğraşmaktadır.

2005 yılında “Endüstri Yoğun Bölgelerde Yaşayanlarda Ölüm Nedenleri: Dilovası Örneği” isimli çalışmasının sonuçlarını yayınladı ve kansere bağlı ölümlerdeki aşırılığı gözler önüne serdi. Bu çalışmasını yerel ve ulusal bilim çevreleri ve siyasi otoriteler ile paylaştı. Çözüm önerilerini 2006’da TBMM’ye sundu.

O günden bugüne ne değişti? Hiçbir şey!

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu geçtiğimiz günlerde yürütücüsü olduğu yeni bir çalışmanın sonuçlarını basın aracılığı ile kamuoyuna sundu.

Soruşturma ve yargılama talepleri de bu açıklamadan sonra başladı.

Kocaeli Üniversitesi’nde Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından akademisyenler ile birlikte yürüttüğü, üniversitenin bilimsel araştırma fonu tarafından desteklenen araştırmada annelerin ilk sütünde ve bebeklerin ilk kakalarında bazı ağır metaller ve eser elementler saptandı.

Sorumluluk sahibi bir bilim insanı olarak Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bu bilgiyi kamuoyuna açıkladı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra “Kan ve dışkıları bırakın, doğum yapıp çocuk emziren annelerin sütünde bile çinko, demir, alüminyum, kurşun, kadmiyum tespit ettik, tehlike büyük” dediği, basın yoluyla bu bilgileri açıkladığı ve bu vesileyle “haberin geniş halk kitlelerine ulaşmasını sağladığı, araştırma sonuçlarını halk arasında panik yaratmak amacıyla kullandığı” iddiasıyla yargılanması için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dilovası Belediye

Başkanı Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Savcılık hazırladığı dosyayı, söz konusu fiilin incelenmesi amacıyla Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdi.

Üniversite izin verdiği takdirde Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, TCK’nin 213. maddesi uyarınca 2 ila 4 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacak...

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında Kocaeli Üniversitesi tarafından bu gerekçe ile ceza soruşturması yürütülmektedir.

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından yukarıdaki gerekçelerle YÖK’e yazılan yazının, YÖK tarafından Kocaeli Rektörlüğü’nün bilgisine sunulması ve gereğinin rica edilmesi üzerine Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü tarafından disiplin soruşturması açıldı.

Onur Hamzaoğlu ne araştırdı ve ulaştığı sonuçlar nelerdi? Neden rahatsızlık yarattı?

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle Kocaeli bölgesinde ciddi çevre ve sağlık sorunları yaşanmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Kocaeli’de kurulması planlanan yeni organize sanayi bölgeleri bu konu hakkındaki tartışmaları kamuoyunun gündemine taşımıştır.

Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Tıbbi Genetik Anabilim Dallarından öğretim üyelerinin katılımı ile hazırlanan ve Prof. Hamzaoğlu"nun yürütücüsü olduğu ve KOÜ Bilimsel Araştırma Destek Birimi tarafından desteklenmekte olan son araştırma projesi ile "Kocaeli"nin Dilovası ve Kandıra İlçelerinde Yaşayan Gebelerden Doğan Bebeklerde Ağır Metal Maruziyeti İle Büyüme ve Gelişme Durumu" araştırılmaktadır.

Araştırma projesi kapsamında elde edilen kesin sonuçlara göre annelerin ilk sütü (kolostrum) ve bebeklerin ilk kakalarında (mekonyum) bazı ağır metaller ve eser elementlerin bulunduğu saptanmıştır.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, bu sıra dışı ve ürkütücü bulguları kamuoyuna açıkladı ve tüm dünyada dürüst, sorumlu, cesur bilim insanlarının başına gelen onun da başına geldi: Taciz!

Aslında bilim insanlarına yapılan bu tacizleri çok iyi biliyoruz.

Dr. Irving Selikoff, 1964’te asbestoz insan sağlığına zararlıdır dediğinde aynı tacize maruz kaldı.

Dr. Herbert Needleman 1970’de kurşunun çocuk sağlığına zararlarını açıkladığında aynı tacize maruz kaldı.

Dr. Takeshi Nirayama 1981’de pasif sigara içiciliğinin akciğer kanserine neden olduğunu açıkladığında aynı tacize maruz kaldı.

Dr. Benjamin Santer, 1996’da iklim değişikliği ile ilgili bulgularını raporladığında aynı tacize maruz kaldı.

Dr. Ignacio Chapela, 2000 yılında genetiği ile oynanmış Meksika mısırının tehlikesini açıkladığında aynı tacize maruz kaldı.

Şimdi de sıra Onur Hamzaoğlu’nda…

Bir tarafta siyasi ve ekonomik çıkarları insan sağlığının üstünde tutanlar var, diğer tarafta toplum sağlığı, onurlu bilim insanları ve Onur Hamzaoğlu var.

Bizim tarafımız belli.

Dilovası halkı canımızdır.

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu onurumuzdur.

TTB Merkez Konseyi
Ankara Tabip Odası
SES Ankara Şube
Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Şube
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
Hacettepe Öğretim Üyeleri Derneği (HÖDER)
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
KESK Ankara Şubeler Platformu
Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği (NÜSED)
Ortadoğu Öğretim Elemanları Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Türkiye Biyoetik Derneği
Türk Diş Hekimleri Birliği
Türk Hemşireler Derneği
Türk Veteriner Hekimler Birliği
Üniversite Konseyleri Derneği
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği