Tıp fakültelerinde performansa dayalı ek ödemenin iptali için dava açıldı.

hukukTürk Tabipleri Birliği, 534 Tıp Fakültesi Öğretim Elemanı, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, performansa dayalı ödemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açtı. Yükseköğretim Kurulu tarafından, 18.02.2011 tarihinde “Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştu. Yönetmelikle;

 

  •   Üniversitelerde elde edilen döner sermaye gelirlerinden öğretim elemanlarına “performansları” oranında ek ödeme yapılacağı düzenlenmiş,
  •   Üniversitelerin temel işlevi olan eğitim-öğretim, araştırma, bilimsel çalışmalar yerine sağlık hizmeti sunumunu önceleyen bir yöntemle faaliyetlerini yürütmesi kurallaştırılmıştır.

Tıp Fakültelerinde görev yapan eğitim, araştırma, hizmet sunumunda görev alan öğretim elemanlarını, hekimleri, mezuniyet öncesi mezuniyet sonrası tıp eğitimini olumsuz etkilediği ayrıntılı olarak tartışılarak iptal davası açılmıştır. Öğretim Elemanları tarafından açılan dava Danıştay 8. Dairesinin  E. 2011/3113 sayılı dosyasında incelenmektedir.

Öğretim üyelerinin dava dilekçesi için...

TTB"nin dava dilekçesi için...