Ordu Tabip Odası: 19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ!

grevdeyizOrdu Tabip Odası Başkanı Dr. Mithat Yağlı, 19-20 Nisan"da sağlık çalışanları olarak GöREVDE olduklarını açıklayarak, tüm vatandaşlardan destek istedi.

18.04.2011

BASIN AÇIKLAMASI

Son yıllarda hekimlere ve sağlık çalışanlarına acımasızca bir saldırı başlatılmış ve saygınlıkları yok etme noktasına getirilmiştir. Türk Tabipleri Birliği bu saldırılar karşısında boş durmamış, Hukuk Devleti olma anlayışıyla çıkarılan Kanunları ve Yönetmelikleri Yargıya taşımak suretiyle Hekimlerin, Sağlık Çalışanlarının ve Türk Halkının haklarını korumaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra bir dizi girişimlerde bulunulmuş İyi Hekimlik nitelikli Sağlık hizmeti için 13 Martta Ankara da  “ÇOK SES TEK YÜREK mitinginde 20-25 bin kişinin katılımıyla düşüncelerimiz dile getirilmiştir.

Bunun devamı olarak 19-20 Nisanda GÖREVDEYİZ eyleminin tüm Türkiye de çok geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz.

AMACIMIZ;

►ve Sağlık çalışanlarının nöbet sonrası izin hakkı istinasız uygulanmalıdır. Nöbetler dahil çalışma süresi haftalık 56 saati geçmemelidir.

►Taş ören işçisi altında her türlü güvencesiz çalıştırılmaya son verilmelidir.

►Sağlıklı ve güvenli bir çalışma hakkı sağlanmalıdır.

►ile Hekimleri bir an önce Devlet Memurluğu Statüsüne geçirilmeli ve Statünün tüm haklarından yararlanmalıdır.

►-Hekimler ve ağlık çalışanlarının Kamu oyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmelidir.

►Hekimlerin ücretleri İnsanca yaşabilecek, Mesleki gelişimini sürdürmeye yetebilecek ve emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmelidir.

►şyeri Hekimliği Eğitimleri Taş ören firmalara değil Bilgi  beceri  ve tecrübe sahibi olan Türk Tabipleri Birliği tarafından sürdürülmelidir.

►1. Basamakta çalışan tüm Hekimlerin ücret eşitsizliklerine son verilmelidir.

►Özel Sağlık kuruluşlarında çalışan Hekimlerin sözleşmelerinde TTB taraf olmalı ve işten çıkarmalar TTB ve Sağlık Bakanlığının iznine tabi olmalıdır.

►Tüm bunlarla birlikte Ülkemizde Eşit, ücretsiz kaliteli ve Ulaşılabilir bir sağlık hizmeti vermek için 19-20 Nisan’da Tüm Türkiye’de Sağlık çalışanları olarak GÖREVDEYİZ.

Bu amaçla; tüm meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın bu haklı davamızda bize destek vereceklerini umut ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

 
Yönetim kurulu adına
Dr. Mithat YAĞLI
Ordu Tabipler Odası Başkanı