Ege Tıp asistanlarından uyarı açıklaması

egeEge Üniversitesi Hastanesi’nde görevli asistanlar, 11 Nisan günü çalışma koşullarını protesto etmek üzere, uyarı amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Asistan hekimler, “Taleplerimiz yerine gelmezse gücümüzü kullanmaktan çekinmeyeceğiz” açıklamasını yaptılar.

 

Sağlık emekçileri ile çok sayıda hekim, öğretim üyesi, öğrenci ve hastaların da destek verdiği basın açıklamasına DEÜTF ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesinden otobüslerle katılım oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nda görevli asistan doktor Orkun Ünal, asistan hekimlerin taleplerini okudu. Ünal, “Bugüne kadar dikkate alınmayan biz asistan hekimler  aralıksız 33 saate varan esnek mesai süreleriyle çalıştırıldık, nöbet ertesi izinlerimiz gasp edildi. Bu yoğun koşullar altında çalışırken aynı zamanda iyi hekimler olabilmek için eğitim sürecimizi tamamlamamız beklendi. Yeterince kötü olan koşullarımız son uygulamalarla daha kötüleşti ve engin sabrımızı zorladı" diye konuştu.

Ünal asistan hekimlerin taleplerini şöyle sıraladı:

  1. Resmi olarak belirlenen yasal çalışma saatlerinin uygulanması ve denetlenmesi.
  2. Uykusuz hekim ölüm demektir. Bu nedenle nöbet sonrası izin hakkımızın uygulanması.
  3. Bizlerle aynı ağır koşullarda çalışan Yabancı Uyruklu Asistan Hekim arkadaşlarımıza  eşit ücret ve özlük hakları sağlanması.
  4. Yoğun çalışma koşullarının düzeltilmesi için yardımcı sağlık personeli, asistan hekim ve uzman hekim kadrolarının arttırılması.
  5. Asistan hekimlerin temel hakkı olan bilimsel çalışma yapma  ve eğitime öncelik verilmesi.
  6. Sağlıkta piyasalaşmanın bir parçası olan performansa dayalı ücretlendirme sistemine son verilmesi, tüm asistan hekimlere yeterli ve  eşit ücret verilmesi. Ege Üniversitesinde çalışan asistan hekimler olarak bu taleplerin tüm asistan hekimler ve sağlık çalışanları için uygulanmasını talep ediyoruz….”

Eylemde asistan hekimler "Sağlık Haktır Satılamaz" pankartı açarak, "Uykusuz doktor ölüm demektir" sloganı attı.

Genel grev

Asistan hekimler  performansa dayalı ücrete son verilmesini, nöbet sonrası izin haklarının uygulanmasını, çalışma saatlerinin düzenlenmesini, yardımcı sağlık personeli ve hekim kadro sayısının artırılmasını istedi. Basın açıklaması, 19 – 20 Nisan tarihinde ”Genel G(ö)REV” çağrısıyla son buldu.

Fotoğraflar için...