9 Eylül Üniversitesi'nden mesajımızdır:

9ey9 Eylül Üniversitesi’nden mesajımızdır: Asistanlar, hemşireler, teknisyenler, taşeron işçiler, anlatılan senin hikayendir!

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi"nde, özlük hakları ve tıp fakültelerinde performans sisteminin kaldırılması talepleriyle 5 gündür grevde olan asistan hekimler, bu akşam (5 Nisan 2011) saat 21.00 sıralarında, İzmir"de bulunan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştüler. Görüşme sonucunda asistan hekimlerin talepleri kabul edildi.

Görüşmede, asistan hekimlerin, daha önce de duyurulan aşağıdaki talepleri yeniden aktarıldı.

  1. Asistan Hekim ücretlerinin performanstan bağımsız, eşit, adil, güvenceli ve işbarışını bozmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi.
  2. Mesai saatlerinin genelge ile tanımlanması, mesai saatlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, bu konuya uymayan yetkililerin cezalandırılması.
  3. Asistan hekimlere akademik izin verilmesi ve bu iznin kullandırılması.
  4. Asistan hekimlere ücretsiz kongre ve kitap desteği verilmesi.
  5. Asistan hekimlere bilimsel çalışma ödeneği verilmesi.
  6. Asistan hekimlerin hocalar hakkında geri bildirim yapmasının önünün açılması
  7. Kurumlarda resmi asistan hekim temsilcilikleri kurulması ve bu kişilerin seçimle belirlenmesi.

Talepleri dinleyen Sağlık Bakanı Akdağ, nöbet sonrası izin için şu anda birşey yapamayacaklarını ancak nöbet sayılarının sınırlı tutulması yönünde bir çalışma yapabileceklerini söyledi. Akdağ, asistan hekim ücretlerinin performanstan bağımsız eşit ve iş barışını bozmayacak biçimde düzenlenmesi konusunda; döner sermaye ödemelerinin yarısının hastane ödemelerinden, yarısının da klinik performanstan karşılanması önerisini getirdi.

Mesai saatlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi, asistan hekimlere akademik izin kullandırılması, ücretsiz kongre ve kitap desteği, asistan hekimlerin hocalar hakkında geri bildirimde bulunması, kurumlarda resmi asistan hekim temsilcilikleri ve bu kişilerin seçimle belirlenmesi ve yabancı uyruklu asistan hekimlerin özlük haklarında ve ücretlerinde iyileştirme yapılması talepleri kabul edildi.

Sağlık Bakanı Akdağ, yarından itibaren bizzat gerekeni yapacağının taahhüdünü verdi.

Asistan hekimlerin sadece 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi"ne özgü olarak dile getirdikleri talepler de kabul edildi. Bu sürece katılan sağlık çalışanlarının herhangi bir cezai yaptırıma maruz kalmaması; asistan hekimlerin ve çalışanların özlük hakları için komisyonlar kurulması ve bunların işlerliğinin olması; mesai saatleri, nöbet ertesi izin hakkı, tüm bunların hak olduğunun kabulu, eğitim hakkı ve tüm bunların bu komisyonlarda tartışılması; 9 Eylül Üniversitesi"ne özgü olarak yüzde 40-50 oranında düşen asistan hekim ücretlerinin düzeltilmesi ve bugüne kadar yaşanan kayıpların giderilmesi; performans sisteminin üniversiteler için uygun olmadığı durumunun YÖK"e bildirilmesi talepleri de kabul edildi.

9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, gelişmeler doğrultusunda yarın sabah 09.00"da asistan hekimlerle bir toplantı gerçekleştirecek.