Güvencesiz Çalışmaya Son Mitingi 3 Nisan'da, Ankara'da

3nisanTürk Tabipleri Birliği’nin birçok emek ve meslek örgütü ile birlikte çağırıcıları arasında yer aldığı “Yaşamları Parçalanırken Kaderleri Birleşenler, Güvenceli İş, İnsanca Yaşam İçin Yürüyor!” “Güvencesiz Çalışmaya Son!” Mitingi 3 Nisan 2011 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirilecek.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda giderek artan oranda taşeronlaşma ve güvencesiz çalışma gündem olmaktadır. Giderek artan sayıda sağlık çalışanı sözleşmeli, güvencesiz biçimde çalıştırılmakta, taşeron şirketler birçok işyerinde sağlık çalışanlarını işten çıkarmakta, sözleşmeli çalışan sağlıkçılar işsizlik tehdidi ile yoksullaşmaktadır. Bu sorunlar karşısında çağrımız ve talebimiz de ortaktır: Güvenceli çalışma ortamı, insanca bir yaşam ve güvenli bir gelecek…

Bu çağrımızı ve talebimizi dillendirmek üzere 3 Nisan"da Ankara"da buluşalım.