TTB'den Sağlık Bakanlığı'na özel sağlık kuruluşları yönetmelikleri ile ilgili yazı

ttb

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Dr. Eriş Bilaloğlu, son iki yılda pek çok kez değiştirilen 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği' ile 'Özel Hastaneler Yönetmeliği' ve bu değişikliklerin yarattığı çelişkili, keyfi uygulamalarla ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a bir yazı gönderdi.

 

SAYIN PROF.DR.RECEP AKDAĞ

T.C.SAĞLIK BAKANI

Sıhhiye-ANKARA

 

25.02.2011

Sayın Bakan,

Son iki yılda, Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Veren Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği ile Özel Hastaneler Yönetmeliğinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliklerde yapılan sık değişiklikler çelişkili, keyfi uygulamaları beraberinde getirmiştir.

Yapılan değişikliklerin pek çoğu sağlık hizmetinin gereklerinden bağımsız, hekimlerin geleceklerini belirsiz, güvensiz hale getiren onları mutsuz eden uygulamalardır. Çalışma hakkı, hukuki güvenlik hakkı gibi en temel güvenceleri gözardı eden uygulamaların ülkemizdeki sağlık hizmetlerini olumlu yönde etkilemeyeceği bilinmelidir.

Birliğimize, odalarımızdan ve üyelerimizden 28 Şubat 2011 tarihine kadar yapılacak kadro dışı geçici çalışma başvuruları ile 6 Mart 2011 tarihine kadar yapılacak laboratuvar veya müessese başvuruları için çok sayıda sorun ve soru iletilmektedir.

Daha önce yürürlükte bulunan düzenlemelere göre çalışma izni, müessese laboratuvar ruhsatı almış hekimlerimizin bir kez daha uyum sağlamaya zorlanması ve 'uyum' adı altında yerine getirilmesi olanaksız koşullarla çalışma haklarının ortadan kaldırılması uygulamasının gözden geçirilip durdurulması talebimizi iletir, saygılar sunarız.

Dr. Eriş Bilaloğlu

TTB Hukuk Bürosu'nca hazırlanan konuya ilişkin bilgi notu için...