TTB GYK toplandı: 'Şimdi eylem zamanı!'

gykTürk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (TTB - GYK) 22 Ocak 2011 Cumartesi günü Ankara'da toplandı. Toplantıya, yaklaşık 110 bin hekimin bulunduğu Türkiye'de toplamda 85 bine yakın hekimi temsil eden 30 tabip odasından 70 yönetici katıldı. Toplantıda, TTB Merkez Konseyi'nce 17 Aralık 2010'dan bu yana yürütülen 'İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası', sağlık ortamındaki genel durum ve Haziran seçimlerinden sonra sağlık ortamında Türkiye'de oluşabilecek olası tablolar ele alındı. Kampanya kapsamında 13 Mart'ta Ankara'da yapılacak olan mitingin en güçlü katılımla gerçekleştirilebilmesi için gereken çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Osman Öztürk ve Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Cüneyt Özkürkçügil'in Divan yöneticileri olarak seçildiği GYK, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu'nun açış konuşmasıyla başladı. Toplantıyı 'son birkaç yılın en kritik GYK toplantısı' olarak niteleyen Eriş Bilaloğlu, bu toplantıda alınacak kararların ve buna uygun biçimde yürütülecek bir mücadelenin, gerek sağlık çalışanları ve hekimlerin, gerekse bu ülkede yaşayan vatandaşların geleceği açısından kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Bilaloğlu'nun konuşmasının ardından TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, 25-26 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen önceki GYK'den bu yana TTB Merkez Konseyi'nce yürütülen faaliyetleri aktardı. Tanık, 'İyi Hekimlik/Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası'nın bileşenlerine ve bu bağlamda örülecek demokratikleşme, barış ve emek eksenli mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Ardından, tabip odaları yöneticilerinin konuşmalarına geçildi. Konuşmalarda ana hatlarıyla, hekimlik ve sağlık ortamı açısından sorunların giderek ortaklaştığı belirtilirken, 'hepimiz aynı gemideyiz' vurgusu yapıldı. Sağlık ortamındaki piyasalaşma sürecinin artık pratisyen hekiminden aile hekimine, asistanından öğretim üyesine, kurum hekiminden 112 hekimine, tıp öğrencisinden uzman hekimine, hemşiresinden sağlık teknisyenine kadar tüm sağlık emekçilerini olumsuz etkileyen bir boyuta geldiğine dikkat çekildi ve buradan çıkışın da ancak ortak bir mücadele ile olabileceğinin altı çizildi.

'Şimdi eylem zamanı' tabip odaları temsilcilerinin ortaklaştığı bir söylem oldu ve 13 Mart'ta yapılacak mitinge katılımın en geniş kapsamda olabilmesi için en yüksek çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı. Süreç içinde yürütülebilecek eylemliliklerin çeşitleri ve takvimleri de değerlendirildi.

GYK toplantısına katılan tabip odaları:

1.     Adana
2.     Afyonkarahisar
3.     Ağrı
4.     Ankara
5.     Antalya
6.     Aydın
7.     Balıkesir
8.     Batman
9.     Bursa
10.   Çorum
11.   Denizli
12.   Diyarbakır
13.   Eskişehir
14.   Gaziantep
15.   Hatay
16.   Isparta-Burdur
17.   İstanbul
18.   İzmir
19.   Kastamonu-Çankırı
20.   Kırklareli
21.   Kocaeli
22.   Konya
23.   Malatya
24.   Manisa
25.   Mersin
26.   Muğla
27.   Tekirdağ
28.   Tokat
29.   Van-Hakkari
30.   Yozgat