Hekimlerin askerlik süresi

ttbTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, hekimlerin askerlik süresi ile ilgili olarak basında gündeme gelen tartışmaya ilişkin görüşlerini 24 Kasım 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı"na gönderdiği yazıda bildirmişti. Türk Tabipleri Birliği yeniden açılan tartışmayı basının gündeminde de tutmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı"na gönderilen yazı için...