TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü'nün sahibi belli oldu

baysan20112010 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü, Fuat Çiftçi"nin "Ağır Renk" adlı kitabına verildi. Seçici Kurul ayrıca, 2010 yılında aramızdan ayrılan TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi Şair Arif Damar adına bu yıla özgü konulan "Arif Damar Özel Ödülü"nün de Gültekin Emre"nin "Çınlama" adlı kitabına verilmesini kararlaştırdı.

04 Ocak 2011

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BEHÇET AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ

SEÇİÇİ KURUL TUTANAĞI

 Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla Seçici Kurul 04 Ocak 2011 günü saat 17:00’de Türk Tabipleri Birliği Salonu’nda toplandı.

Toplantıya Emin Özdemir, Ahmet Telli ve Ali Cengizkan katıldı. Seçici Kurul üyeleri Doğan Hızlan, Cevat Çapan görüşlerini mektupla bildirdi.

Yapılan değerlendirmede TTB Behçet Aysan 2010 yılı ödülü “gelenekten el alarak deneysel arayışlar yapan” şiiri için Fuat Çiftçi’nin “Ağrılı Renk” adlı kitabına verilmesine karar verildi. Seçici Kurul ayrıca, 2010’da aramızdan ayrılan Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyesi şair Arif Damar adına bu yıla özgü konulan “Arif Damar Özel Ödülü"nün de Gültekin Emre’nin “Çınlama” kitabına verilmesini oybirliği ile kararlaştırdı.

Seçici Kurul, Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne katılan bütün katılımcılara teşekkür eder.

 

Emin Özdemir                                   Ahmet Telli                                        Ali Cengizkan