Asgari ücret toplantısı

asgariucretTürk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Toplantısı, uzmanlık derneklerinin katılımıyla 24 Aralık 2010 Cuma günü Ankara'da gerçekleştirildi. 2011 Asgari Ücret Kitabı'na ilişkin görüşlerin paylaşıldığı toplantıya 24 uzmanlık derneğinden 27 temsilcinin yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Merkez Konseyi üyeleri Doç. Dr. Özlem Azap ile Dr. Arzu Erbilici katıldılar.