TUEK 10-12 Aralık'ta İstanbul'da yapıldı

tuek1116. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 10-12 Aralık 2010 tarihlerinde İstanbul"da gerçekleştirildi.

1994 yılından bu yana düzenlenen Kurultay’a yaklaşık 300 kişi katılım sağladı. Sağlık ortamına ilişkin güncel gelişmeler,  bu gelişmeler içerisinde hekimin ve tıp eğitiminin yeri farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. Bu değerlendirmelerin neticesinde hekimlik mesleğinin lehine nasıl bir yapılanma içinde olunabilir üzerine çözüm önerileri konuşuldu.

TTB-UDEK (Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu), Kurultay’ın ilk günü olan 10 Aralık 2010’da İstanbul Tabip Odası’nda sağlık alanındaki konu başlıklarına ilişkin oluşturulan çalışma grupları tüm günlük bir çalışma gerçekleştirdiler. Gün çalışma gruplarının raporlarını sunmalarıyla sona erdi.

Kurultay, 10-12 Aralık 2010 tarihlerinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisinde devam etti.  Açılış konuşması TTB-UDEK Başkanı Prof. Dr. İkender Sayek tarafından gerçekleştirildi.

Sayek konuşmasında, Kurultay’da konu alınacak konuların neler olduğu ve bu başlıklara neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin bilgi verdi. Sayek ayrıca, TTB-UDEK ile işbirliği içinde uzmanlık derneklerive Ulusal Yeterlik Kurullarının müfredat programlarının oluşturulması ve eğitimin değerlendirmesi sürecine dahil edilmesi uzmanlık eğitiminin niteliğinin arttırılması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Sayek’in konuşmasının ardından Kurultay’a ev sahipliği yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören bir konuşma yaptı. Gören konuşmasında, sağlık ortamında yaşanan son gelişmeler neticesinde hekimlerin örgütlü mücadeleye şimdi eskisinden daha fazla gereksinim içinde olduğunu ifade ederken bu kurultaya ev sahipliği yapmaktan dolayı duydukları onuru dile getirdi.

Açılış konuşmalarının sonunda söz alan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu TUEK tarihine ilişkin bilgi vermesinin ardından Türk Tabipleri Birliği’nin tıp eğitimindeki yerine değindi. Yaşanan tüm olum TTB-UDEK ile işbirliği içinde uzmanlık derneklerive Ulusal Yeterlik Kurullarının müfredat programlarının oluşturulması ve eğitimin değerlendirmesi sürecine dahil edilmesi uzmanlık eğitiminin niteliğinin arttırılması açısından çok önemli olduğunu belirtti uzluklarına rağmen TTB’nin tıp eğitimindeki güncel sorunları dile getirmesinin yanı sıra mutlaka çözüm önerilerini de beraberinde sunduğunu ifade etti. Çözüm önerilerini belirlerken,  toplum sağlığını düşünen, hekim için ise ince bir çizgi olan çıkar değil fayda gözeten bir tutum sergilediklerini belirtti. Bilaloğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye ne yazık ki hiç istemediğimiz konularda birinciliği elinde tutuyor. Açılan tıp fakülte sayısı, ilaç sektörünün gelişimi, işsizlik, iş kazaları gibi… Ne yazık ki bu alanlarda önde yer almak canımızı çok sıksa da biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kurultay yine Dr. Eriş Bilaloğlu’nun “2010 Yılında TTB ve Hekimlik Ortamı” konulu konferansı ile başladı.

Kurultay’da ayrıca,  “Tam Gün Süreci ve Beklentiler” konulu panel tüm taraflarıyla masaya yatırıldı. Panelden hemen önce Ankara Tabip Odası’nın Tam Gün’ün dünü ve bugününe ilişkin “Tam Gün Aldatmacası” adıyla hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Günün yemek arasında katılımcılara hoş bir sürpriz yapıldı. TUEK Kitap kapağında kullanılan ve Raffaello Santi’nin 1509’da çizdiği “Yunan Okulu” resminin üzerine yapılan inceleme Dr. Oğuz Dicle tarafından bir sunum şeklinde katılımcılarla paylaşıldı.

Kurultay’ın ikinci gününün ana gündem maddeleri ise Asistan Hekimler ve tıp eğitimi idi.

Asistan hekimler saat 12.30’da kitlesel bir basın açıklamasıyla yaşadıkları sorunları bir kez daha dile getirdiler.

10-12 Aralık 2010 tarihleri arsında gerçekleştirilen Kurultay, TTB-UDEK Düzenleme Kurulu Sekreteri Dr. Dilek Aslan’ın  sonuç bildirgesini okumasıyla sona erdi.

tuek