Ege Tabip Odaları Toplantısı Denizli'de yapıldı

ebto_aralik_2010Ege Tabip Odaları toplantısı 4 Aralık 2010 Cumartesi günü Denizli"de yapıldı. TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ve Merkez Konsey üyeleri Dr. Gülriz Ersöz ve Dr. Osman Öztürk"ün de katıldığı toplantıya İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Isparta-Burdur, Manisa ve Balıkesir Tabip Odalarından temsilciler katıldı.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Naki Bulut"un başkanlık yaptığı toplantıda ""Önümüzdeki dönem eylemlilik programının görüşülüp,değerlendirilmesi"", "Türkiye Aile Hekimliğine geçecek, ne oldu? Ne olacak? Ne yapalım?", "İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında son durum", "Üniversitelerde tam gün", "Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet" ve "Turizm hekimliği alanında yaşanan sorunlar" başlıklarında konular yoğun bir şekilde tartışıldı.

Toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü 17 Aralık gününden başlamak üzere 14 Mart 2011"e kadar süren bir eylemlilik sürecine girildiğini, tüm odaların katılım ve desteğini beklediklerini ifade etti.