Hain saldırıyı kınıyoruz!

taksimTürk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 31 Ekim 2010 günü İstanbul Taksim"de meydana gelen intihar saldırısıyla ilgili olarak ortak bir yazılı açıklama yaptılar.

01.11.2010

BASIN AÇIKLAMASI

Hain saldırıyı kınıyoruz!

31 Ekim 2010 günü saat 10.30’da İstanbul Taksim’de gerçekleştirilen intihar saldırısı, beşi ağır olmak üzere çok sayıda polis ve sivil insanın yaralanmasına yol açmıştır.

Bu saldırı ülkemizde her şeyden çok gereksinim duyduğumuz barışı hedef almıştır. Saldırının arkasındaki güçler kim olursa olsun, bu ülke hiçbir insanının kendi bedenini bomba olarak patlatmayacağı, patlatılan bombalarla hiç kimsenin yaşam hakkının kısıtlanmayacağı bir ortamı hak ediyor.

Meslek örgütleri olarak bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan tüm insanlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ