İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi'nde isyan!

vgrb1İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi’nin özel bir tıp fakültesi vakfına devredilmesi nedeniyle mağdur olan sağlık çalışanları ve asistanlarına ilişkin olarak bugün (25.10.2010) ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Açıklamaya, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali Çerkezoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Lale Tırtıl, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk ve SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli ve CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Yıldız katıldı.

İTO Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu tarafından okunan basın açıklamasında,  yıllardır İstanbul halkına bu hastanede hizmet veren 245 asistan hekimin tüm hukuk kuralları ihlal edilerek başka şehirlere şantaj ve tehdit yoluyla sürüldüğünü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 165 yıllık geçmişiyle fakire fukaraya hizmet vermesi için kurulan hastane bugün mütevelli heyetinin AKP Hükümeti’ne yakınlığı ile bilinen iş adamlarınca oluşmuş özel bir tıp fakültesine hangi toplumsal gerekçeyle, kimlere ve ne karşılığı devredildiği soruldu. Ardından İstanbul Tabip Odası’nın hukuk danışmanlarından Av. Meriç Eyüboğlu’nun da katıldığı ve hukuki sürecin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

ASİSTANLAR VATAN CADDESİ’Nİ TRAFİĞE KAPATTI

Toplantı sonrasında çoğunluğunu Asistan Hekimlerin oluşturduğu çok sayıda hekim Vatan Caddesi’ni trafiğe kapattılar. Sık sık “Hastaneler halkındır satılamaz” sloganlarının atıldığı eyleme vatandaşlar da destek verdi.

“KİMİN MALINI KİME SATIYORSUNUZ?” “BU DÜNYA SİZE DE KALMAZ! GÖZÜNÜZ DOYSUN! GARİP GUREBANIN HASTANESİNDEN Mİ KAR ETMEK İSTİYORSUNUZ” yazılı dövizleri taşıdıkları gözlenen sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumuna boyun eğmeyeceklerini bir defa daha gösterdiler.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sacit Yıldız’ın da destek verdiği eylem, protesto sloganlarıyla sona erdi.

Fotoğraflar için...