Astım-KOAH Önleme ve Kontrol Programı

koahDünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kronik hava yolu hastalıklarından korunma, bu hastalıkların tanı ve tedavisinde iyileşme sağlama amaçlı GARD (Global Alliance Aganist Chronic Respiratory Diseases) küresel yaklaşımı, Türkiye’de de “Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını (Astım-KOAH) Önleme ve Kontrol Programı (2009-2013) Eylem Planı” ile uygulamaya kondu.

Ayrıntılı bilgilere www.saglik.gov.tr/GARD adresinden ulaşılabilir.