Tıpta Uzmanlık Sınavı

sinavHatırlanacağı gibi ÖSYM"de yaşananlar üzerine TUS"un ertelenmesi gündeme gelmiş, bunun üzerine TTB Merkez Konseyi Başkanı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN ile görüşerek hekimlerin endişelerini ve talepleri iletmişti. ÖSYM Başkanı"da 2010 yılı içerisinde ilan edilen sınavların 2010 yılı içerisinde yapılacağını ifade etmişti.

24.09.2010 günü ÖSYM"den yapılan açıklama aşağıdadır.

TTB Merkez Konseyi yeni durumun ortaya çıkmasından bu yana daha önceki taleplerimiz ışığında meslektaşlarımızın yeni taleplerini de alarak hak kaybına ve mağduriyete meydan verilmemesi için kurumsal ciddiyetle gerekli girişimlere ve gerektiği takdirde hukuksal sürece yönelik hazırlıklara başlamıştır.

ÖSYM AÇIKLAMASI

2010-TUS Sonbahar Dönemi ve 2010-YDUS Sonbahar Dönemi: Sınav Tarihleri

(24.09.2010)

Tıpta uzmanlık eğitimi görmek üzere Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine, üniversitelerin tıp fakültelerine ve Gülhane Askeri Tıp Fakültesine alınacak adaylar için yapılacak olan 2010-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için 2010-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sınavları 2011 yılının Ocak ve Şubat aylarında 2011 İlkbahar Dönemi sınavları ile birleştirilerek yapılacaktır.

09-13 Ağustos 2010 tarihleri arasında TUS Sonbahar Dönemi"ne başvuran adaylar, 2011-TUS İlkbahar Dönemi için yeniden başvurmayacaklardır. Bu adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyen adayların sınav ücretleri iade edilecektir. Bu adaylar için bina/salon atamaları yeniden yapılacak; Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri yeniden gönderilecektir.

2010-TUS Sonbahar Dönemi ve 2010-YDUS Sonbahar Dönemi adaylarına duyurulur.