Çukurova Üniversitesi Rektörü ile görüşme

ttbBir süre önce Maliye Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi"nde çalışan asistanlara hatalı olarak fazladan döner sermaye ödemesi yapıldığı saptanmıştı. Bu durumu düzeltmek için katkı paylarının peşin istenmesinden dolayı asistan hekimlerin mağduriyeti gündeme gelmişti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, Genel Sekreter Dr. Nuh Demirpas ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cem Kaan Parsak, Ç.Ü. Rektörü Dr. Alper Akınoğlu’nu 01.09.2010 tarihinde ziyaret ederek, sorunun çözümünü talep ettiler.

Görüşmede Akınoğlu, asistan hekimlerin mağdur olmaması için gerekenleri yapacağını ve bunun için 1 Ekim 2010’dan sonra girişimleri başlatacağını ifade etti.

Görüşmenin ardından, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Behnan Alper’i ziyaret eden TTB Heyeti, dekanın makamında yapılan görüşmede de asistanların mağdur olmaması için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekürlerini iletti.