ZMSS hakkında Sağlık Bakanlığı'na yazı gönderildi

ttbTTB Merkez Konseyi, "tam gün" yasasında yer alan Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası uygulaması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı"na bir yazı gönderdi. Bu maddenin 30 Temmuz"da yürürlüğe girecek olmasına karşın, halen uygulama esaslarının yayınlanmadığına dikkat çekilen yazıda, hekimlerin haklarını ihlal edecek durumlara yol açılmaması istendi.
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
Sıhhiye / ANKARA

 

16.07.2010

1024-2010

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

ANKARA

Bilindiği üzere 5947 sayılı Yasa’nın 8. Maddesi ile eklenen 1219 sayılı Kanunun Ek 12. Maddesinde bütün hekimlerin zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası yaptırması düzenlenmiş olup, yaptırmayanlara ise beş bin Türk Lirası idari para cezası verilmesi söz konusu olacaktır. Zorunlu sigortaya ilişkin teminat tutarları ile uygulama usul ve esaslarının Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı"nca belirleneceği belirtilmiştir.

Bu madde 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olmakla birlikte halen zorunlu sigortanın uygulama esaslarına ilişkin bir düzenleme yayınlanmamıştır. Usul ve esasların yayınlanmasından sonra da sigorta şirketlerinin poliçelerini hazırlaması ve satışa sunması sonrasında, hekimlerin de bu poliçeleri incelemesi ve içlerinden tercih edecekleri poliçeyi sunan sigorta şirketine kendilerini sigortalatmaları gerekecektir.

Yasanın yürürlük tarihi olan 30 Temmuz 2010 tarihine kısa bir süre kaldığı dikkate alınarak bu süre içinde gerekli koşulların oluşmayacağı açıktır. Zorunlu sigorta yaptırılmasına atfedilen önem dikkate alındığında hekimlerin sigorta koşullarına ilişkin yeterli bilgiye sahip olarak sigorta şirketlerini belirleme olanağının tanınması gerekir.

Bütün bu nedenlerle Yasanın uygulanmasına ilişkin uygulama işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle hekimlerin bilgiye dayalı poliçe satın alma haklarının ihlal edilmemesi için, poliçe satın almaya ilişkin yeterli bir sürenin tanınması, gerektiğinde yasal düzenleme dahil ertelemeye ilişkin her türlü işlemin yapılması konusundaki talebimizi bilgilerinize sunarız.

Dağıtım:
Bilgi için: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Saygılarımızla,
Prof.Dr.Feride Aksu Tanık
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter