Saldırgan İsrail'i kınıyoruz!

ttbTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, İsrail"in Gazze"ye giden yardım gemilerine saldırısıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

31.05.2010

BASIN AÇIKLAMASI

SALDIRGAN İSRAİL’İ KINIYORUZ!

İsrail Gazze"ye giden yardım gemilerine saldırdı.

İsrail"in bu saldırgan tutumunu "haklı göstermek" için yapacağı hiçbir "izahat" şiddeti, insan öldürmeyi anlaşılır kılmaz. Bu durum yalnızca İsrail’in Filistin halkı üzerinde on yıllardır süren işgal ve abluka siyasetinin geldiği insanlık dışı boyutunu görünür hale getirir. Gazze’ye gıda ve ilacın erişimine dahi tahammül etmeyip, açık denizde yardım gemisine saldırarak insanları öldürmek bir insanlık ayıbıdır.

İsrail devletinin denizin ortasında askerleri aracılığıyla sivil gemilerdeki insanlara yaptığı saldırının dünyadaki en yetkili kurullardan başlayarak her düzeyde kınanması gerekmektedir. İsrail uyguladığı kör şiddetin karanlığını derhal hissetmelidir.

Türkiye kamuoyu olarak infial duygumuzun doğru adreslere ve insani duyarlılığın güçlendirilmesine hizmet edecek tarzda gösterilmesi önemlidir. Bunun için BM başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun baskısı gündeme gelmelidir. Türk Tabipleri Birliği İsrail’e karşı gerek Dünya Tabipler Birliği gerekse de İsrail Tabipler Birliği nezdinde girişimlerini yapacak olup, tepkimizin saldırganları kınama ve mağdur Filistin ile dayanışma için her türlü demokratik kanalla dile getirilebilmesi için çaba harcanacaktır.

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ