'Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010' Anketi

Değerli meslektaşımız,

Hekim emeğinin giderek ucuzlatıldığı, güvencesiz çalışma biçimlerinin her geçen gün farklı biçimlerde gündemimize girdiği, hekimlerin gün geçtikçe daha uzun süreler çalışmaya zorlandığı, artan iş yükü ve çalışma saatleri sonucunda hekimlerin hata yapma olasılıklarının arttığı bir süreçte, iyi hekimlik mücadelesi veriyoruz. Böylesi bir dönemde üretilecek mücadele araçlarının ve politikaların nesnel gerçeklere dayanması çok önemlidir. Bu nedenle, hekimlerin çalışma koşulları, çalışma süreleri, işgücü ve işyüküne ilişkin durumlarını değerlendirmek amacıyla, ekteki araştırmayı planladık. Araştırmaya vereceğiniz yanıtlar, içinde bulunduğumuz koşulları gerçekçi biçimde tanımlayabilmemizi ve özlük hakları ile ilgili mücadelemizde somut koşulları temel alabilmemizi sağlayacaktır.

Bu araştırma formu, size, TTB internet sitesi, uzmanlık dernekleri, posta vb. birçok kanaldan ulaşacaktır. Amacımız, olabildiğince çok hekime erişebilmektir. Bu nedenle, size ulaşan anket formunun meslektaşlarınıza iletilmesi konusunda destek vermeniz çok değerlidir. Formdaki soruları yanıtlayarak katkıda bulunacağınız ve dayanışma içinde yürüteceğimiz özlük hakları mücadelemize katkı sağlayacağınız için teşekkür ederiz.

 

'Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010' anketi için tıklayınız...