Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı gerçekleştirildi

altTürk Tabipleri Birliği’nce düzenlenen “Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı” 27-28 Şubat 2010 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 50. Yıl Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişinin izlediği etkinliğe özellikle Ankara’daki sağlık ocaklarından katılım yüksek oldu. Çalışma grupları ve forum sonucu oluşturulacak rapor kısa süre içinde açıklanacak.

Sağlık sistemi son yıllarda büyük bir değişim geçiriyor. Özellikle son beş yıl içinde “aile hekimliği” adı altında birinci basamak sağlık hizmetlerinde yeni bir yapılanma oluştu. “Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı”,  2004 yılının sonlarında çıkarılan pilot yasa ve 2005 yılının Eylül ayında Düzce’de başlatılarak şu anda 40 ilde uygulamaya geçirilen Aile Hekimliği Pilot uygulamasını tüm boyutlarıyla değerlendirebilmek amacıyla düzenlendi.

Geçen beş yıl içerisinde aile hekimliği ile ilgili olarak pek çok deneyim yaşandı, raporlar hazırlandı, anketler düzenledi. Türk Tabipleri Birliği, tüm bunları birinci basamak alanının tüm sahipleriyle, meslek örgütleri, halk sağlığı uzmanları, aile hekimliği uzmanları, aile hekimleri, pratisyen hekimler, 112, acil servis, kurum, belediye ve mediko hekimlerinin bir araya geldiği bir ortamda masaya yatırdı. Ancak toplantıya Sağlık Bakanlığı’ndan katılım olmadı.

Kaygılar sürüyor

Sempozyum ve çalıştay, ne yazık ki halen aile hekimliğini seçenlerin gelecekleriyle ilgili olarak kaygılarının, aile hekimliğini seçmemiş olanların ise kafa karışıklığının sürdüğünü ortaya koydu.  Aradan beş yıl geçmesine karşın, uygulamaya dair belirsizliklerin halen giderilememiş olduğu gözlendi.