TEKEL işçileriyle dayanışma

altTürk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Devrimci Sağlık İş Sendikası ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği temsilcileri TEKEL işçilerini ziyaret ettiler. Tek-Gıda İş Başkan ve Genel Sekreteri ile Türk-İş Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede sağlık örgütleri olarak dayanışma, birlikte mücadele duygu ve düşünceleri iletilerek, önümüzdeki günlerde yapılabileceklere ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.

Türk-İş Genel Merkezi önünde sağlık örgütleri adına işçilere TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu hitap etti.  Konuşmasında, sağlık örgütleri olarak 2009 yılına yönelik bir değerlendirme yapmak ve 2010 yılına ilişkin sağlık alanındaki mücadeleyi ortaklaştırmak üzere bugün bir araya geldiklerini belirten Bilaloğlu, bu toplantıda bugün mücadeleden bahseden herkesin TEKEL işçileriyle birlikte olması gerektiğini konuştuklarını ve bunu ifade etmek üzere buraya geldiklerini söyledi. Sağlık alanında, hem meslek örgütlerinin, sendikaların, derneklerin örgütlülüklerinin, hem de sağlık emekçilerinin haklarının gasp edildiğini kaydeden Bilaloğlu, bunların hepsinin temelinde Türkiye’de yaşayanların sağlık hakkına saldırı olduğunu dile getirdi.

2010 yılında tüm sağlıkçıların, çalışanların, emekçilerin mücadelelerinin birleştirileceği umuduyla TEKEL işçilerine mücadelelerinde başarı dileklerinde bulunuldu.