TTB İşyeri Hekimi Kas İskelet Sistemi Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu

altTürk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi İleri Eğitimleri"nden olan "Kas İskelet Sistemi Hastalıkları" (KİS) Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu’nun ilk ön eğitimi 12-13 Aralık 2009 tarihleri arasında Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde İzmit’te gerçekleştirildi.


 
TTB İŞYERİ HEKİMİ
KAS İSKELET SİSTEMİ MODÜLÜ
İLERİ EĞİTİM SERTİFİKA KURSU
 
Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi İleri Eğitimleri"nden olan "Kas İskelet Sistemi Hastalıkları" (KİS) Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu’nun ilk ön eğitimi 12-13 Aralık 2009 tarihleri arasında Kocaeli Tabip Odası’nın ev sahipliğinde İzmit’te gerçekleştirildi.
 
Şubat 2009"da yine Kocaeli’de yapılan TTB İşyeri Hekimi Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları Modülü İleri Eğitim Sertifika Kursu’ndan sonra, geçtiğimiz hafta sonu yapılan KİS Modülü Eğitimi ile işyeri hekimlerinin ileri eğitimlerine yeni bir eğitim modülüyle devam edildi. 2005 yılında TTB-İSİH Kolu ve Bilim Eğitim Kurulu (BEK) tarafından aktif işyeri hekimlerine verilmesi kararlaştırılan 17 İleri Eğitim Modülünden, şu anda hazır olan ve eğitimlerine devam edilen 3 eğitim modülünün yanı sıra, KİS Eğitim Modülü ilk defa Kocaeli’de gerçekleştirilerek ülkemiz işçi sağlığı ve işyeri hekimliği ortamına sunuldu. Kurs, aktif işyeri hekimliği yapan 25 oda üyesi hekimin katılımıyla düzenlendi. Bilindiği gibi TTB"nin düzenlediği kurslar sonrasında hekimlere verilen işyeri hekimliği temel eğitim sertifikası, işyeri hekimliği ileri eğitimlerine katılım koşuluna bağlanmıştır. Ayrıca iş mevzuatı gereğince, işyeri hekimlerinin mesleki gelişmeleri izlemesi ve bu konularda eğitim almalarının sağlanması işverenlerin yasal yükümlülüğündedir.
 
Kursun amacı: Çalışanların sağlığı ile iş güvenliğinin sağlanması ve korunmasında, işyeri hekimlerinin çalışma ortamlarında karşılaşacakları kas iskelet sistemi sorunları ile alınacak önlemler konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.
 
Öğrenim hedefleri: Çalışma ortamında karşılaşılan kas iskelet sistemi (KİS) sorunlarını tanımlamak, KİS sorunlarına yol açabilecek ya da artıracak faktörleri saptamak ve bu sorunları önlemede alınacak tedbirleri belirlemek.
 
Kurs İçeriği: KİS sorunlarının epidemiyolojisi:
- Hareket sistemi ve anatomisinin hatırlatılması,
- Sorunun önemi,
- Bu sorunların ortaya çıkmasında çalışma koşullarının rolü,
- Araştırma sonuçları.

Farklı patolojilerin özellikleri:
- Klinik bulgular,
- Fizyopatolojisi,
- Etyolojisi (çoknedenli mesleki sorunlar)
- Meslek hastalığı olarak tanınma

Önleme ve işyeri hekiminin rolü:
- Ergonomik tanı,
- Koruyucu önlemelerin alınma süreci,
- Tanı ve değerlendirme araçlarının tanıtımı
- İş istasyonunda, atölyede, ve tüm işletme içinde koruyucu önlemler,
- Ekip çalışması.
 
Eğitim; görsel işitsel araçlarla desteklenmiş sunumlar, grup tartışmaları, küçük grup çalışmaları, işletme uygulamaları örnekleri üzerinden yürütüldü. İki gün süren kursun ilk gününde tanışma, kurs öncesi değerlendirme, kursla ilgili beklentilerin alınması, amaç ve hedeflerin beklentilerle karşılaştırılmasından sonra ön değerlendirme yapıldı. Daha sonra Kas İskelet Sistemi Sorunları epidemiyolojisi, Niosh-Yük Kaldırma/taşıma, grup çalışmaları ve büro ergonomisi kursun ilk gününde işlenen konular arasında yer aldı. Kursun 2. gününde kas iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde bir uygulama yöntemi olarak TIE, Hızlı Maruziyet Değerlendirme (HMD), olgu çalışmasına yönelik işyeri sunumları ve işyeri vaka örnekleri üzerine katılımcı grup çalışması konuları işlendi. Son gün kurs sonu değerlendirmesinin ardından, kursun genel bir değerlendirilmesi yapılarak eğitim başarıyla tamamlandı.
 
Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen ve kredilendirilen bu eğitim modülü sonrası düzenlenecek sertifikalar en kısa sürede kursiyerlerin bağlı oldukları tabip odasına gönderilecektir. Kursa katılan işyeri hekimlerinden olumlu geri bildirimler alınan bu ileri eğitim modülüne, tabip odalarından gelecek kurs taleplerine göre önümüzdeki aylarda çeşitli illerde düzenlenmesi düşünülmektedir. Bu eğitim modülünün gerek hazırlanış aşamasında gerekse de kurs süresince emek ve katkı sunan herkese şükranlarımızı bildirir, ileriki dönemlerde düzenlenecek işyeri hekimliği eğitimlerinde meslektaşlarımızla tekrar birlikte olmak dileğiyle, saygılarımızı sunarız. (15.12.2009)
 
TTB İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU