Sağlık alanındaki örgütlerden ortak açıklama

alt18.11.2009 tarihinde Türk Tabipleri Birliği"nde bir araya gelen sağlık alanındaki dernek, sendika ve meslek örgütleri, domuz gribi salgını ve yaşanan süreç ile ilgili olarak ortak bir yazılı açıklama yaptılar.Basın metni için...