TTB TÖK 5. Genel Kurulu yapıldı

altTürk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 5. Genel Kurul toplantısı 10 Ekim 2009 Cumartesi günü Ankara’da TTB merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısına Ankara, İstanbul ve İzmir’deki tıp fakültelerinden 5’er, diğer il’lerdeki tıp fakültelerinden 7’şer delege katıldı. Tıp Öğrencileri Komisyonu bulunmayan tabip odalarından öğrenciler ise toplantıya gözlemci olarak katıldılar.

TTB-TÖK 5. Genel Kurulu 10 Ekim 2009 Cumartesi sabahı saat 9.30’da başladı. Açılış ve Divan seçiminin ardından çalışma raporu okundu. Yerel TÖK temsilcilerinin gündeme ilişkin konuşmalarının ardından tüzük değişiklikleri ele alındı ve MYK seçimi gerçekleştirildi.