DDK'nin ATK'de yapacağı denetleme sürecine katılmaya hazırız

altTürk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yazılı bir açıklama yaparak Devlet Denetleme Kurulu"nun Adli Tıp Kurumu"nda yapacağı denetleme sürecine katılmaya hazır olunduğunu bildirdi.

21/07/2009
Basın Açıklaması

DEVLET DENETLEME KURULU’NUN ADLİ TIP KURUMU’NDA YAPACAĞI DENETLEME SÜRECİNE KATILMAYA HAZIRIZ

Türkiye kamuoyu aylardır Türkiye’nin adli tıp alanındaki en büyük bilirkişilik kurumu olan Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporlarını ve icraatını tartışıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak ATK’yla ilgili tartışmaları dikkatle izliyoruz. Daha tartışmaların başında ATK’nın, bilirkişiliğin en öncelikli koşulu olan güvenilirliğini bütün toplum nezdinde kaybettiğini; ATK tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarına bugün artık hiçbir vatandaşın itimadının kalmadığını ve bu durumun sürdürülemez olduğunu tespit etmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Basında ve kamuoyunda aylardır süren tartışmalar bu gerçeğin artık konuyla ilgili herkes tarafından kabul edildiğini gösteriyor.

Nitekim dün ATK tartışmalarıyla ilgili önemli bir adım atıldı ve Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu’na ATK’nın 2007, 2008 ve 2009 yılları faaliyet ve işlemlerinin denetlenmesi talimatını verdi.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; ATK’nın denetlenmesi kararı ve denetleme talimatının ATK’nın faaliyetleri ve işlemleriyle sınırlı olmayıp, mevzuat, teşkilat, personel, amaç, araç, gereç ve metodlar yönünden de değerlendirmeye tabi tutulmasını içermesini yerinde ve uygun olarak değerlendiriyoruz.

Ancak Cumhurbaşkanlığı talimatının sadece 2007, 2008 ve 2009 yıllarını kapsamasının denetleme açısından ciddi bir sınırlama oluşturacağı ve etkinliğini düşüreceği endişesini taşımaktayız. Eğer ATK’daki sorunlar doğru bir şekilde tespit edilip çözüm önerileri geliştirilmek isteniyorsa söz konusu denetleme ATK’nın müstafi Başkanı Dr. Keramettin Kurt’un görevde bulunduğu 2003-2009 yıllarındaki icraatının tamamını ve yakın çalışma ekibinde yer alan bütün üyelerin faaliyetlerini ve ilişkilerini kapsamalıdır.

Bunun için de öncelikle bu dönemin idari sorumluluğunu Dr. Keramettin Kurt’la birlikte paylaşmış olan ve her nedense hâlâ görevlerine devam eden ATK Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Okudan ve Dr. Hasan Ağrıtmış acilen görevden alınmalıdır. Bu tedbir denetlemenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için de kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu’nun yapacağı denetimin etkinliği, verimliliği ve güvenilirliği için bu sürecin bütün aşamaları konuyla ilgili meslek örgütlerinin katılımına ve katkılarına açık olmalıdır. TTB olarak adli tıp alanında uzun yıllara dayanan birikim ve insan gücümüzle ATK’daki denetim sürecine katılmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ