Bakanlık Bursa'daki yangında hastane yönetimini kusurlu buldu

altSağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nca hazırlanan raporda, Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili olarak hastane başhekimi Osman Naci Çelik, hastane müdürü Salim Özdağ, müdür yardımcıları Mehmet Genç ve Yakup Güler’in “görevlerini gerektiği gibi yapmakta ihmallerinin olduğu” saptaması yapıldı ve görevden alınmalarının uygun olacağını belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi’nde 26 Mayıs’ta saat 02.00 civarında çıkan ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili olarak inceleme ve soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan raporda hastane başhekimi ve yöneticileriyle ilgili şu değerlendirme yer aldı:

“Hastanenin kablo bacasında bulunan elektrik kablolarının halojen free kablolara dönüştürülmemesi ve katlar arasında duman yayılımını engelleyici düzenlemelerin 2002 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin bu konudaki hükümlerine rağmen yapılmaması, öte yandan Burtom firmasının, ecza deposunu görüntüleme merkezine dönüştürme işlemindeki eksiklik ve aksaklıklarının denetlenip görülmemesi ve düzelttirilmemesi nedenleriyle Hastane Başhekimi Osman Naci Çelik, Hastane Müdürü Salim Özdağ, Müdür Yardımcıları Mehmet Genç ve Yakup Güler ile Elektrik Mühendisi Süleyman Karapınar"ın Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği"nde belirtilen görevlerini, "gerektiği gibi yapmakta ihmallerinin olduğu" anlaşılmıştır. Bu itibarla adı geçenler hakkında adli yönden işlem yapılmak üzere tevdi raporu düzenlenmiştir.""

Çelik ve Özdağ"ın, hastane genelinde kullanılan yangın alarm sisteminin revize edilerek aktif hale getirilmesinde ihmalleri olduğu sonucuna da varıldı. Bu nedenlerle bu kişiler hakkında adli yönden işlem yapılmak üzere tevdi raporu düzenlendi. Disiplin yönünden ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/ C-a maddesine göre ""aylıktan kesme"" cezası ile tecziye edilmeleri önerildi. Çelik, Özdağ, Genç ve Güler"in belirtilen ihmalleri nedeniyle, görevlerinden alınarak Bakanlığın başka kurum veya kuruluşlarında görevlendirilmelerinin uygun olacağı da ifade edildi.

Ayrıca, yangının çıktığı bu yerin, 1 Eylül 2005 tarihinde yapılan Görüntüleme Merkezi ihalesini kazanan Burtom Özel Sağlık Tesisleri Limited Şirketinin kontrolünde ve kullanımında bulunduğu belirlendi. Firma tarafından yapılan kablolamalarda, 2002 yılında yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre halojen free ve yanmaz kablo kullanılması gerektiği ifade edilen raporda, firmanın yaptığı kablolamaların yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı kaydedildi. Firmanın sorumluluğu dolayısıyla firma sahibi ve aynı zamanda şirket müdürü olan Erol Kılıç"ın da adli yönden sorumluluğu bulunduğu kanaatine varılarak hakkında suç duyurusu raporu düzenlendi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan, Sağlık Bakanlığı"nın raporunun yangından 52 gün sonra çıktığını hatırlatarak “Bursa’daki meslek örgütlerinin görüşleriyle uyumlu bir rapor olduğu görünüyor. Biz ön raporumuzda 18 ana başlıkta eksikleri tespit etmiştik.  Sağlık Bakanlığı görevden alma işlemini soruşturma süresinde yapmalıydı. Bundan sonra Sağlık Bakanlığı"nın gereğini yerine getirmesi gerekir” görüşünü aktardı.