Çocukken Tutuklu ve Hükümlü Olmak, Tutuklu ve Hükümlü Çocuk Olmak

alt20-21 Nisan 2009 tarihlerinde Adalet Bakanlığı"nın izniyle Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu"nu ziyaret eden TTB Heyeti, burada alıkonulan çocuklara ilişkin izleme sonuçlarını raporlaştırdı. Rapor, 6 Haziran 2009 günü TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Elif Kırteke tarafından düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Dr. Elif Kırteke, Dr. Zeki Gül, Prof. Dr. Ümit Biçer, Dr. Zerrin Topçu Bilgen, Dr. Cengiz Günay ve Prof. Dr. Ayşe Avcı"dan oluşan TTB Heyeti"nin hazırladığı rapor için...