Sağlık çalışanlarının sağlığını kim koruyacak?

mersinHekimler ve sağlık çalışanları, başta şiddet ve enfeksiyon hastalıkları olmak üzere karşı karşıya oldukları meslek risklerine dikkat çekmek amacıyla bugün (04.04.2009) tıbbi maskeyle çalıştılar. Tabip odalarının organizasyonuyla çeşitli kentlerde konuya ilişkin basın açıklamaları yapıldı.

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası ve SES temsilcilerinin de aralarında bulunduğu hekimler ve sağlık çalışanları Etlik İhtisas Hastanesi’nin bahçesinde bir basın açıklaması yaptılar. Grup adına ortak açıklamayı Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Aytuğ Balcıoğlu okudu.

TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu da hastanelerin hastaların dertlerine çare buldukları yerler olduğunu vurgulayarak, sağlık çalışanlarının da ömürlerini buralarda tükettiklerini söyledi. Çalışma mekanlarının sağlık koşullarının uygun olmadığını ifade eden Bilaloğlu, sağlıklı iş yerlerinde çalışmak isteyen sağlıkçıların ""işyeri sağlık birimi"" talebini ısrarla yinelemesi gerektiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olaylarına dikkat çeken Bilaloğlu, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi"nde çalışan doktor Dilek Argon Beyazıt"ın, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Yusuf Özertürk"ün saldırısına uğradığını anımsatarak, başhekimin görevden alınması talebini yineledi. Basın açıklamasına katılan hekim ve sağlık çalışanları tıbbi maskeler ve baretler taktıklar.

İstanbul’da, saat 12:30’da Ayasofya Müzesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları tepkilerini basın açıklaması ve yürüyüşle ifade ettiler. “Şiddete ve Baskıya Son, Güvenli Ortamlarda Güvenceli Çalışma” yazılı baretler takan ve “Sağlıkçılara Yönelik Şiddete, Baskıya Son” yazılı siyah çelenk ve dövizler taşıyan sağlık çalışanları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne doğru yürüyüşe geçtiler. Çok sayıda sağlık çalışanı ile sağlık meslek örgütleri ve sendikaların temsilcilerinin katıldığı yürüyüş İl Sağlık Müdürlüğü önünde son buldu. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen burada bir konuşma yaptı ve ortak basın açıklaması okundu.

İzmir"de, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi"nde toplanan hekimler, tıbbi maskelerini takarak bir basın açıklaması yaptılar.

Mersin"de de çoğu hekim yaklaşık 250 kişinin katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.