Tıpta Uzmanlık Kurulu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı görüşmelerini sürdürdü

Tıpta Uzmanlık Kurulu 30.11.2008 ve 1.12.2008 tarihlerinde toplanarak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Taslağı Ekli Çizelge üzerinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Bir önceki toplantıda özel hastanelerin afiliasyon (İşbirliği) aracılığı ile uzmanlık eğitiminde kullanılabilmesi ile ilgili ayrışık kararımız TUK Başkanlığına iletildi.  Ekli Çizelge tartışılmasında önce Diş Hekimliği Uzmanlık alanı olarak önerilen Ağız-Diş-Çene Cerrahisi ile ilgili Plastik Cerrahi ve Diş Hekimliği temsilcileri ile yapılan görüşme aktarıldı. Diş Hekimliği temsilcilerinin konu ile ilgili çalışmaların sürdüğü ifade edilerek konunun gelecek toplantıda tartışılmasına karar verildi. Daha sonra Ekli Çizelge görüşülmeye başlandı. Görüşme sırasında TTB Temsilcisi olarak Dernekler’den bize yeni ya da daha önce ulaşan öneriler her alan için aktarıldı.  Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın da her alan tartışılırken Dernek görüşünü aktarılmasını rica etti. Bu toplantının sonunda 15 alan değerlendirildi ve yapılan önerilerin oylaması ile süreç yürütüldü. Eğitim süreleri ATUB (UEMS) ve Avrupa Birliği önerileri ve Dernek görüşleri göz önünde bulundurularak oylandı. Toplantıda birden çok alanı ilgilendiren yan dal veya üst eğitim ile ilgili, örneğin Algoloji, Yoğun Bakım, Geriatri, genel ilkeler belirlendi. Sertifikasyon ( Yan dal olmayan alanlarda ileri eğitim programı) ile ilgili tanımlamanın Yönetmelikte yer alması önerisi kabul edildi.  Ancak birçok konuda gelecek toplantıda tekrar görüşülerek karar verilmesi görüşü vardı. 2-3 .Ocak. 2009 tarihinde tekrar toplanılması kararlaştırıldı.