Fiili hizmet süresi zammı ile ilgili yasa teklifi ilgili yerlere iletildi

Sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının uzun yıllardır çözülemeyen fiili hizmet süresi zammı talepleriyle ilgili yasa teklifi hazırladılar.

Hazırlanan teklif gerekçeleriyle birlikte bir broşür haline getirildi ve başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin başkan vekilleri ile milletvekillerine gönderildi.

Sağlık emek ve meslek örgütleri daha önce ortak bir basın toplantısıyla yasa teklifini kamuoyuna duyurmuşlardı. 

İlgili haber için...

Broşür için...