Bakırtepe'de siyanürle altın aranmasına yargı engeli

Sivas'ın Kangal İlçesi’nin Bakırtepe bölgesinde, siyanürle altın çıkarmak için çalışma yapan Demir Export A.Ş ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan davada karar açıklandı. Sivas İdare Mahkemesi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun yetersiz olduğuna ve bölgede maden işletmesi kurulmasının çevreye zarar verebileceğine dikkat çekerek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kangal ilçesi Yama Dağı’nın uzantısında yer alan, bin 500 metre rakımdaki volkanik göl Bakırtepe’de altın çıkarılması için Demir Export A.Ş. 2 yıl önce çalışma başlattı. TTB'nin de bileşenlerinden biri olduğu Bakırtepe Çevre Platformu, pek çok kurumun da  desteğiyle yürütmenin durdurulması istemiyle Sivas İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Mahkeme, bilirkişi heyeti raporunda yer alan, bölgenin jeolojik yapısı, florası ve faunası açısından zarara yol açacağına yönelik tespitler dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararı verdi.