TTB'den Fransa Ulusal Hekimler Birliği'ne mektup

Türk Tabipleri Birliği, Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıyı kınadığını belirten bir mektubu, Fransa Ulusal Hekimler Birliği'ne gönderdi. 

 

09.01.2015

Fransa Ulusal Hekimler Birliği’ne

Sayın meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği olarak Charlie Hebdo dergisine yapılan ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğünü hedef alan saldırıyı lanetliyoruz.

İnsan haklarına yapılan saldırılar kabul edilemez ve kimse diğer insanların, onları öldürmek bir yana, haklarını dini gerekçelerle ihlal etme hakkına sahip değildir.

Bizler biliyoruz ki, insan yaratıcılığı, mizah duygusu ve insan haklarında yansımasını bulan değerler ne bu türden insanlık dışı saldırılarla, ne de diktatörlüklerle yok edilebilir.

Lütfen, Türkiyeli hekimler adına 12 Fransız vatandaşının kaybı için en içten taziyelerimizi kabul ediniz.

Derin üzüntünüzü paylaşıyoruz ve sizinle destek ve dayanışma içinde birlikte olduğumuzu duyuruyoruz.

İfade özgürlüğü için yürüttüğünüz mücadeleniz aynı zamanda bizim de mücadelemizdir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği