Aile hekimlerinin nöbet mücadelesi sürüyor

Aile hekimleri ve ASM -TSM çalışanlarına cumartesi günleri fazla çalışma dayatmasının ikinci haftasında, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü de aile hekimleri yüksek bir oranla ASM'lerini açmadı, asil ya da yedek olarak yazılan nöbetlere gitmedi.


Sağlık Bakanlığı'nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak ASM ve TSM'lerde ayda en az 8 saat  cumartesi nöbeti dayatmasının ikinci haftasında, çalışanlar işe gitmeme oranlarını önceki haftaya göre artırdılar.

İstanbul Tabip Odası (İTO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri'nin çağrısıyla 10 Ocak 2015 günü Şişli'de bir araya gelen birinci basamak çalışanları başlatılan eylem sürecini değerlendirip öneriler oluşturdular.

Toplantıya, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı, SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, Şişli ve diğer bölgelerde çalışan birinci basamak çalışanları katıldı. Toplantıda ayrıca Şişli bölgesi birinci basamak
temsilcisi belirlendi. Şişli 14 No'lu ASM'de görevli Dr. Cansu İntizamoğlu Şişli temsilcisi oldu.

Toplantıda öne çıkan değerlendirmeler şöyle: 

1. 3 Ocak 2015 Cumartesi eylemine katımlın yüksek olduğu, 10 Ocak 2015 Cumartesi eyleminin ise bakanlığın tehditlerine rağmen daha güçlü geçtiği bilgisi verildi.

2. Sağlık Bakanlığı'nın ASM ve TSM çalışanlarına Cumartesi nöbeti adı altında aslında fazla çalışma dayattığı, çalışma haklarını hiçe sayan anlayışın kaybetmeye mahkum olduğu, çalışanların kimseden bir şey rica etmediği, ellerinden alınmak istenen hakları için mücadele ettiği vurgusu yapıldı.

3. Halka yönelik bilgilendirmelerin daha çok yapılması, ASM'lere asmak üzere afişlerin hazırlanması önerildi.

4. Cumartesi eylemlerini kamuoyuna anlatacak kısa filmlerin yapılması önerildi.

5. Emek örgütlerinin bu mücadeleye destek vermesi için çağrıda bulunulması önerildi.

6. TTB'nin 18 Ocak 2015 tarihinde, Ankara'da, birinci basamak alanında örgütlü tüm dernek ve sendikalarla cumartesi eylemlerinin ve sonrasının değerlendirileceği toplantı yapacağı bilgisi verildi.