Maltepe Üniversitesi işçilerine dayanışma ziyareti

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Dev Sağlık-İş’e üye olmalarının ardından işten çıkartılan 98 işçinin direnişi sürüyor. Hastane önüne direniş çadırı kurarak işleri ve örgütlenme hakları için mücadele eden işçileri TTB ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet 13 Ocak 2015 Salı günü ziyaret etti. Destek ve dayanışma ziyaretinde TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen yer aldılar.


Heyet, işçileri ziyaret öncesinde de 11.30’da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Solakoğlu’yla bir görüşme gerçekleştirerek sürece dair kaygılarını ve düşüncelerini paylaştı.

Dekanlıkla yapılan görüşmede; yıllardır hastanede görev yapan 98 işçinin atılmasının verilen sağlık hizmetlerini aksatacağı, hastalarda kaygıya yol açacağı, çalışma ortamını zedeleyeceği kaygıları dile getirildi ve atılan işçilerin işe geri alınması talep edildi. Heyet, sorun çözülene dek sürecin takipçisi olunacağını da dile getirdi.

Görüşmenin ardından saat 13.00’da, yapılan görüşme hakkında basına ve işçilere bilgilendirme yapıldı. TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen yaptığı açıklamada; “Ziyaretimizin amacı haksızlığa uğramış 98 sağlık çalışanı arkadaşımızın işe alınmasıydı. Yıllardır bu hastanede belli bir tecrübe ile çalışan işçilerin çıkartılmasının yaratacağı sağlık hizmeti aksamalarını dile getirdik. Gerek sağlık personeli açısından gerek sağlık hizmetleri açısından yaşanan durumu kabullenmemizin imkansız olduğunu dile getirdik” dedi.

Prof. Dr.Selçuk Erez ise "Bir insanı sendikaya üye olduğu için veya üye olmayı istediği için işten çıkartmak kabul edilemez bir durum. Bakıldığında personel hakkında halka yönelik anket yapıldığı söyleniyor. Deniyor ki halk çalışanların hizmetlerinden memnun değilmiş, bu hakkaniyetli bir tavır değil. Aynı işçi taşeron firma bünyesinde çalıştığında halk hizmetlerden memnun, sendikaya üye olup güvenceli çalışmak istediğinde memnun değil, bu hiç gerçekçi görünmüyor. Yapılanların hiç bir haklı gerekçesi olamaz ve bu mücadeleniz çığ gibi büyüyecek” dedi.

Prof. Dr.Raşit Tükel ise yaptığı konuşmada “Sağlık hizmetleri bir ekip işidir, bunun içinde hekimler vardır, sağlık personeli vardır. Bu ekip çalışması yıllar içinde birlikte çalışılarak oturtulur. Siz bir kararla bir kişiyi çıkartamazsınız, bunu yaparsanız ekip hizmetlerine zarar verirsiniz, bundan en fazla etkilenenlerse oraya sağlık hizmeti almaya gelen hastalar olur. TTB ve İstanbul Tabip Odası olarak sizlerin yanınızda olacağımızı, sizin işe kadrolu olarak dönmeniz için ne gerekiyorsa yapacağımızı ve bunun takipçisi olacağımızı dile getirdik Prof. Dr. Can Solakoğlu ile görüşmemizde" dedi.

Ardından işçiler adına DİSK Genel Sekreteri ve Dev Sağlık-İş Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı ve “TTB Ve İstanbul Tabip Odası’na çok teşekkür ederiz bizlerle birlikte oldukları için, burada direnen işçiler işine, ekmeğine sahip çıkmakla onurlu bir duruş göstermektedir, yarın 10 işçi arkadaşımızla birlikte meclise gidip görüşmeler gerçekleştireceğiz ve bu direniş taleplerimiz karşılanana kadar sürecek” dedi. 

Dayanışma ziyareti “Direne Direne Kazanacağız” ve " Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam" sloganlarıyla sona erdi.